تمدید طرح صنعتی

تمدید طرح صنعتی فوری ،مراحل و هزینه آن را ازما بپرسید!

طرح صنعتی باید به وسیله قوه بینایی قابل درک وفهم باشد، به این معنی که مصرف کننده بتواند آن را ببیند و همچنین باید منحصر به فرد باشد. وجود تفاوت و تمایز با سایر طرح های صنعتی که نهایتا منجر به ایجاد جذابیت در نگاه مخاطب می شود یکی از عناصر مهم طرح های صنعتی است. طرح های صنعتی صرفا به ظاهر کالا مربوط می شوند که در نگاه اول قابل رویت و تشخیص می باشد. لازم به تذکر است که طرح صنعتی باید موجب تمایز کالاهای مشابه از یکدیگر باشد و لزوما به معنای زیباتر شدن کالا نمی باشد. همچنین طرح صنعتی مختص به کالاهای صنعتی نبوده و حتی در صنایع دستی نیز قابل تصور می باشد. طرح صنعتی باید قابلیت تکثیر و تولید در حجم بالا را داشته باشد، با توجه به این مولفه نقاشی ها یا طرح هایی که صرفا واجد جنبه هنری می باشند و فقط یکبار تولید می شوند از شمول مقررات مربوط به طرح های صنعتی خارج می شوند.

مطابق ماده ۸۴ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، طرح ‌های صنعتی زیر قابل حمایت نیستند:

الف) طرح ‌هایی که جدید یا اصیل نباشند.
ب) طرح‌ هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می‌ شوند.
ج) طرح‌ های حاوی نمادها یا نشان‌های رسمی .
د) طرح‌ های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه.

طرح صنعتی جدید با رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون، طرحی است که قبل از تسلیم اظهارنامه یا قبل از تاریخ ادعای حق تقدم، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.تمدید طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می‌شود که به‌طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح‌ های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح ‌هایی باشد که قبلا در اختیار عموم قرار گرفته است.

انواع طرح صنعتی

طرح صنعتی

ازجمله مصادیق طرح های کاربردی، طرح های صنعتی می باشد که سبب تغییر شکل یک کالا یا محصول می شود .

طرح تزئینی

یکی از مصادیق طرح های صنعتی، طرح تزئینی می باشد که مشتمل بر ویژگی های مربوط به شکل، ساختار، نقوش و تزئینات به کار رفته در یک کالا می باشد و منحصر به ابعاد بیرونی کالا می باشد .

طرح کاربردی

در طرح های کاربردی، طراح پیش از ترسیم طرح خود اصول و قواعد خاصی را تعیین کرده و بر پایه آن نسبت به طراحی طرح اقدام می نماید، ایجاد جنبه کاربردی، هدف اصلی طرح می باشد .

طرح ترسیمی

در طرح های ترسیمی، طراح پیش از ترسیم طرح خود، اصول و قواعد خاصی را مد نظر ندارد و احساسات خود را فی البداهه بر روی کاغذ پیاده می کند، برای مثال، طراح احساسات خود را در خصوص طبیعت یا انسان را با آثار گرافیکی، عکس، مجسمه، طرح های معماری، نشان می دهد .

تمدید طرح صنعتی

طرح صنعتی ثبت شده از ابتدای صدور به مدت پنج سال برای شما اعتبار خواهد داشت و بعد از این مدت باید نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام کنید. البته توجه داشته باشید که برای تمدید اعتبار طرح صنعتی هم ۶ ماه فرصت دارید و بعد از آن باید در صورتی که آن را تمدید کرده باشید، باز هم می توانید از آن استفاده کنید.
این در حالی است که اگر در این مدت زمان ۶ ماهه برای تمدید آن اقدامی نکرده باشید، دیگر طرح صنعتی  به نام شما نیست و شخص یا شرکت های دیگری می توانند از آن برای خود استفاده کنند و این موضوع اصلا برای شما خوشایند نخواهد بود.
از این رو پیشنهاد می دهیم که در همان روزهای ابتدایی که اعتبار طرح صنعتی شما به اتمام رسیده است، برای تمدید آن اقدام کنید تا در نهایت با مشکلی رو به رو نشوید.
فرایند تمدید از طریق سایت مالکیت معنوی انجام می شود و تمام هزینه‌های این فرایند در همین سایت قابل پرداخت است.

مراحل تمدید طرح صنعتی

  1. ورود به سامانه مالکیت معنوی
  2. تکمیل مدارک و ورود اطلاعات درسایت
  3. پرداخت هزینه تمدید

انتقال طرح صنعتی

طبق ماده ۹۳ آیین ‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح ‌های صنعتی و علائم تجاری ، مالک طرح صنعتی مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم ، نشانی ، تابعیت و اقامتگاه یا اعطای اجازه بهره‌ برداری از طرح یا انتقال و یا از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید . اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین ‌‌نامه خواهد بود .
طبق ماده ۹۹ آیین ‌نامه ، کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتی ، ثبت و در ظهر (پشت) گواهینامه طرح صنعتی درج می ‌گردد و جز در مورد تغییر نشانی ، به هزینه ذینفع ظرف ۳۰ روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می ‌شود . موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده ‌اند ، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی ‌باشند . ثبت آنها مشروط به پرداخت هزینه ‌های تعیین شده در جدول هزینه ‌ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود .
طبق ماده ۹۴ آیین ‌نامه ، در مواردی که مالک طرح صنعتی ، اجازه بهره‌ برداری از طرح را به دیگری واگذار کند ، مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجازه باید جهت ثبت در دفتر مربوط ، به مرجع ثبت ارائه شود . در این فرض مرجع ثبت ، مفاد و محتویات مجوز را به صورت محرمانه حفظ ، لکن اجازه بهر ‌برداری را ثبت و آگهی می‌ کند . همچنین مراتب فسخ یا خاتمه پیش از مهلت مجوز بهره ‌برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد ، نیز به موجب مقررات این ماده ، با انجام تغییرات لازم ، قابل ثبت خواهد بود .

مراحل انتقال طرح صنعتی

  • تنظیم نامه استعلام انتقال در دفترخانه
  • تایید نامه و دریافت نامه تنظیم سند صلح از اداره مالکیت معنوی
  • تایید سند صلح و انتقال پرونده علامت به کارتابل انتقال گیرنده
  • ارسال نامه استعلام در سامانه توسط انتقال دهنده
  • تنظیم سند صلح در دفترخانه و ارسال آن در سامانه
  • پرداخت هزینه آگهی انتقال و انتشار آن