تمدید علامت تجاری

تمدید علامت تجاری

تمدید علامت تجاری : زمانی که شما علامت تجاری را با شرایطی خاص که در قسمت ثبت علامت تجاری گفته شده است ثبت کردید تنها به مدت ده سال اعتبار دارد و پس از آن شما می توانید (دلخواه در صورت نیاز) این علامت را تمدید کنید.

تمدید علامت تجاری

تمدید این علامت به این صورت است که به مدت شش ماه بعد ازتمام شدن تاریخ اعتبارعلامت تجاری فرصت دارید تا علامت را تمدید کنید که شامل جریمه ی دیر کرد آن نیز می شود.

در غیر این صورت یعنی تحت شرایطی که علامت را پس از آن فرصت شش ماهه نیز تمدید نکنید یعنی تمدید علامت تجاری انجام ندهید به عنوان مالک هیچ گونه حق و حقوقی نسبت به علامت تجاری نخواهید داشت.

اگر تمدید علامت تجاری به موقع صورت نگیرد؟

یکی از سوالات پر تکرار شما عزیزان در سایت درباره ی تمدید علامت تجاری این است که اگر تمدید علامت تجاری به موقع صورت نگیرد چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ این است همان طور که گفته شد  پس از پایان دوره ی ده ساله ی علامت یک مهلت شش ماهه به مالک علامت داده می شود که اگر تا پایان این مدت تمدید صورت نگیرد مالک علامت تجاری هیچ حقی نخواهد داشت و اخاص ثالث در واقع هر شخص ذینفع می تواند علامت را به نام خود به ثبت برساند و مالک جدید علامت تجاری خواهد بود.

تمدید علامت تجاری چه مراحلی دارد؟

برای تمدید علامت تجاری بر اساس قانون باید اصولی را طی مراحلی طی کنید که این مراحل به شرح زیر می باشد:

 • در مرحله اول برای تمدی علامت تجاری در خواست کننده موظف است شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامت تجاری را که می خواهد تمدید کند را برای بررسی ارائه دهد.
 • مرحله بعدی باید طبقه ی کالا و علامت تجاری که پیش تر ثبت شده است را مشخص کنند.
 • در این مرحله باید به این موضوع توجه داشته باشید که سازمان مالکیت معنوی (صنعتی) زمانی تقاضای تمدید علامت تجاری را قبول می کند که مخارج تمدید ثبت علامت تجاری پرداخته شده باشد.
 • درخواست کننده ی تمدید علامت تجاری موظف است آدرس کامل صاحب علامت تجاری را که قبلا به ثبت رسیده است را ارائه دهد.
 • اگر بنا باشد که طبقه ی علامت تجاری ثبت شده را تغییر دهید باید بدانید که مخارج آگهی روزنامه ی رسمی نیز به عهده ی صاحب علامت است.
 • در زمان تمدید مالک می تواند تقاضای افزایش یا کاهش طبقات، کالا یا خدماتی که علامت درآن ثبت شده است را بدهد.

در این بخش به نمونه ای برگه ی تقاضای تمدید علامت تجاری اشاره می شود و اطلاعاتی همچون :

 • شماره ی ثبت
 • تاریخ ثبت
 • نام مالک
 • تاریخ تجدید
 • مبلغ حق الثبت و … را در آن در خواست می شود.

اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی گواهی می کند که علامت شماره ( شماره ثبت علامت حتماَ قید شود ) …………… در تاریخ …………… به نام ………………….. به ثبت رسید.
و در تاریخ ……………………. تجدید شده ، به مدت ذه سال از تاریخ ………………….. برای طبقه / طبقات …………………… تجدید می گردد.
حق الثبت دریافتی …………………… ریال
تقاضا کننده تجدید ثبت : نام صاحب علامت اصالتاَ یا وکیل قانونی وکالتاَ …….
تاریخ ثبت علامت : …./…………./…….۱۳۹
علامت الصاق و ممهور می شود.
اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

مدارک مورد نیاز جهت تمدید ثبت علامت

جهت تمدید علامت تجاری نیز همانند دیگر مسائل ثبتی مدارکی را برای سازمان مالکیت معنوی (صنعتی) باید ارائه دهید که صرفا برای طی کردن مراحل قانونی می باشد. اما برای هر چه ساده تر شدن این موضوع مدارک را به دو بخش شخصیت حقیقی (فرد) و شخصیت حقوقی (شرکت) تقسیم کرده ایم که به شرح زیر است:

 • اشخاص حقیقی :
 • مدارک هویتی از جمله عکس شناسنامه و کارت ملی صاحب علامت تجاری
 • نمونه ی علامت تجاری به تعداد شش عدد
 • اگر مسئله ی تمدید علامت تجاری توسط وکیل شما انجام می دهد، ارائه ی مهر و امضای وکالتنلمه الزامی می باشد.
 • سند ثبت شده ی علامت، اصل یا کپی آن را باید ارائه دهند.
 • اگرعلامت تجاری از حروف و کلمات است، در صورت لاتین بودن و نداشتن ریشه ی فارسی ارائه ی کارت بازرگانی و یا کارت عضویت الزامی می باشد.
 • اشخاص حقوقی
 • ابتدا مدارک هویتی افرادی که در شرکت حق امضا دارند (هیئت مدیره) (مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی)
 • سند ثبت شده ی علامت، اصل یا کپی آن را باید ارائه دهند.
 • نمونه ی علامت تجاری به تعداد شش عدد
 • اگر مسئله ی تمدید علامت تجاری را وکیل شما انجام می دهد، ارائه ی مهر و امضای وکالتنلمه الزامی می باشد.
 • روزنامه ی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره را ارائه دهند.
 • اگرعلامت تجاری از حروف و کلمات است، در صورت لاتین بودن و نداشتن ریشه ی فارسی ارائه ی کارت بازرگانی و یا کارت عضویت الزامی می باشد.

سخن آخر

برای کلیه ی امور ثبت اختراع و مسائل مختلف نیاز به مشاوره ی دقیق و حساب شده دارد که علاوه بر اینکه  بتواند با آرامش به انجام امور تجاری خود بپردازد بلکه در اسرع وقت و با کم ترین هزینه با اعتماد به موسسه ی حقوقی ثبت فردا و تماس با شماره ی۵۲۷۱۲-۰۲۱  تمامی امور حقوقی خود را نیز انجام شده بداند.

ثبت فردا در کنار شما