ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

ثبت شرکت فراسازان صنعت فردای ایرانیان

ثبت شرکت با مسئولیت محدود فراسازان صنعت فردای ایرانیان در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۷۴۳۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۵۱۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه تاسیسات ـ کانال کشی ـ لوله کشی ـ جوشکاری ـ مکانیکی ـ تعمیرات ـ نصب و راه اندازی ـ عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوق ـ اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ـ قزوین خ ـ عرب خ ـ پهلوانی کوچه نوروزی بن بست میرسلطانی پ ۲ واحد۴کدپستی ۱۳۵۶۸۳۴۹۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: . خانم فهیمه یزدی به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۰۴۵۳۵۹۰۴۹۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم کبری مصطفوی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۱۲۳۸۲۱۳۲ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *