تنظیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره املاک

 

تنظیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره املاک

درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از اجاره نسبت به املاک، مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد .

مؤدیان مالیاتی دارای درآمد اجاره مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند و در غیراینصورت مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق خواهند بود

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]