ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

تنظیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره املاک

 

تنظیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره املاک

درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از اجاره نسبت به املاک، مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد .

مؤدیان مالیاتی دارای درآمد اجاره مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند و در غیراینصورت مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد(10%) مالیات متعلق خواهند بود

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]