ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره بیمه ای و مسائل مرتبط با قانون کار

مشاوره بیمه ای و مسائل مرتبط با قانون کار

این موسسه با بهره گیری از کارشناسان مجرب در زمینه قوانین تامین اجتماعی و مسائل مرتبط با قانون کار خدمات زیر را ارائه می نماید:

  1. مشاوره درخصوص قوانین و بخشنامه های مربوط به سازمان تامین اجتماعی درخصوص تنظیم قراردادها و نحوه بازرسی از دفاتر
  2. مشاوره درخصوص موارد مرتبط با قانون کار و تنظیم قراردادهای پرسنلی
  3. مشاوره و تنظیم آئین نامه های حقوق و دستمزد و پرسنلی
  4. نظارت بر واحد حسابداری و واحد اداری و ارائه راهکار در خصوص اجرای صحیح قوانین فوق الذکر
  5. نظارت و تنظیم لیستهای بیمه مربوط به پرسنل
  6. پیگیری دعاوی بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی و تنظیم لوایح قانونی و شرکت در جلسات مربوطه
  7. پیگیری دعاوی میان کارفرما و پرسنل و تنظیم لوایح قانونی و شرکت در جلسات مربوطه

برای آشنایی بیشتر با خدمات مرتبط با مشاوره بیمه ای و مسائل مرتبط با قانون کار مطروحه در فوق با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.