ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

خلع ید و تخلیه

فرض کنید شما ملکی را با تنظیم قرارداد اجاره به شخصی یعنی مستاجر اجاره داده اید و در تاریخ معین در قرارداد مهلت اجاره به پایان میرسد. قصد شما هم تنها تخلیه ملک مورد نظر است پس به نظر شما بهترین روش برای تخلیه چیست؟
مستاجر بعد از اتمام قرارداد اجاره دو قصد دارد. یا اینکه با توافق مالک قرارداد اجاره را تمدید کند و مجددا از ملک اجاره شده استفاده کند و یا اینکه ملک را تخلیه کند.
اما مستاجر هیچ یک از قصد بالا را در نظر نمیگیرد و قصد دیگری دارد و یعنی ملک را در تاریخ مقرر و بعد از تمام شدن آن تخلیه نمیکند. در این صورت عمل مستاجر به دلیل نداشتن قرارداد اجاره و یا تمدید آن و تخلیه نکردن ملک در حکم غصب میباشد و مقررات مربوط به غصب درباره آن اجرا میشود.
در اینجا مالک باید دعوای تخلیه ید را مطرح کند و دادخواست خلع ید به دلیل اینکه قرارداد اجاره بین ملک و مستاجر قبلا تنظیم شده است رد خواهد شد.
ولی در مواردی که هیچ قراردادی بین مالک و فردی که ملک را تصرف کرده است نباشد دیگر دعوای تخلیه معنایی نخواهد داشت و باید دادخواست خلع ید را مطرح کند و برای تنظیم دادخواست خلع ید باید ابتدا مالکیت خود را اثبات کند. سپس باید تصرف غاصبانه فردی که ملک را تصرف کرده است را ثابت کند  یعنی فرد حتما باید بدون اجازه مالک، ملک او را تصرف و غصب کرده باشد.
به دلیل اینکه اکثر مردم در طرح دعوای خلع ید، تخلیه ید، دستور تخلیه و تصرف عدوانی اشتباه میکنند و این باعث میشود که به هیچ نتیجه ای نرسند و دعوای آنها رد شود حتما پیشنهاد میشود که با وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید.

مزایای تنظیم دادخواست خلع ید و تخلیه توسط وکیل

 • مدت زمانی که دستور تخلیه گرفته میشود بسیار کمتر میباشد.
 • نیازی به حضور مالک برای اجرای حکم تخلیه نمیباشد.
 • نیازی به حضور مالک برای اخذ دستور تخلیه از طریق شورا نخواهد بود.
 • وکیل میتواند خسارت و اجرت المثل ایام تصرف را از متصرف و یا مستاجر بگیرد.
 • بعد از محکومیت متصرف برای مطالبه ضرر و زیان وکیل میتواند اموال او را توقیف کند.
 • اگر ملک دارای چند مالک میباشد تمامی مالکین میتوانند یک وکیل برای انجام امور مربوط به خلع ید و تخلیه اقدام کند.

پرسش و پاسخ در مورد خلع ید و تخلیه 

 1. آیا بدون سند رسمی میشود دادخواست خلع ید را تنظیم کرد؟
  خیر برای ارائه دادخواست خلع ید ارائه اصل سند مالکیت الزامی است یعنی باید مالکیت خواهان خلع ید ابتدا اثبات شود.
 2. آیا دادخواست خلع ید را میتواند از طریق شکایت کیفری پیگیری کرد؟
  خیر خلع ید دعوایی حقوقی میباشد و امکان طرح شکایت کیفری وجود ندارد.
 3. در صورتیکه متصرف ملک مالک را بدون قرارداد تصرف کرده باشد خواهان چه کاری باید انجام دهد؟
  خواهان میتواند هم از طریق شکایت کیفری تصرف عدوانی و هم از طریق دادخواست حقوقی خلع ید طرح دعوا کند.
 4. در صورتیکه مستاجر ملک را تخلیه نکند میتوان دادخواست خلع ید داد؟
  خیر در صورتیکه روابطه موجر و مستاجر حکم فرما باشد دادخواست خلع ید معنایی ندارد و باید برای تخلیه ید با توجه به قرارداد اجاره اقدام کرد.
 5. اگر مستاجر در حین استفاده از مال الاجاره، اجاره را پرداخت نکند مالک چه کاری باید بکند؟
  مالک میتواند هم خود و هم  با گرفتن وکیل برای دستور تخلیه اقدام کند و خلع ید معنایی ندارد.
 6. آیا بعد از حکم خلع ید میتوانم سریع تصرف کننده منزلم رو بیرون کنم؟
  بعد از اخذ حکم خلع ید شما میبایست که به اجرای احکام مراجعه کرده و تقاضای صدور اجرائیه نمائید. لذا مشکلی در خصوص اینکه همسر سابق شما در آن مکان زندگی میکند وجود ندارد.
 7. دادخواست دستور تخلیه در چه صورتی صادر خواهد شد؟
  در صورتیکه بین مالک و مستاجر قرارداد اجاره ای باشد و مستاجر از پرداخت اجاره امتناع نماید (به مدت سه ماه) و یا مدت قرارداد تمام شود و مستاجر تخلیه نکند نیازی به گذراندن مراحل تخلیه نیست و موجر میتواند دستور تخلیه که فوری میباشد را دریافت کند.
 8. اگر یکی از همسایگان برای مالک مزاحمتی در ملک ایجاد کرده باشد میتوان دادخواست خلع ید کرد؟
  خیر مزاحمت ارتباطی با خلع ید نخواهد داشت و باید دادخواست مزاحمت و یا ممانعت از حق تنظیم کرد.
 9. آیا دعاوی خلع ید و تخلیه نیازی به هزینه های دادرسی دارد؟
  بله به دلیل اینکه باید دادخواست تنظیم شود نیاز به هزینه های دادرسی و مراحل دادرسی خواهد بود.
 10. آیا برگه انحصار وراثت برای دعوای خلع ید لازم است؟
  ورثه میتوانند به یکی از وراث برای طرح دعوای خلع ید وکالت بدهند و آن فرد توامان هم برای انحصار وراثت اقدام میکند و هم دادخواست خلع ید و دریافت اجرت المثل را می دهد.

مراحل خلع ید و تخلیه املاک توسط وکیل

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور ملکی دارید.(برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی برای تخلیه متصرف و خلع ید از ملک را انجام خواهد داد.

مدارک خلع ید و تخلیه املاک توسط وکیل

 1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 2. ارائه قرارداد اجاره برای تخلیه و سند مالکیت برای خلع ید الزامی است