ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی ارث

سهم الارث 

در ارث عده ای به “فرض” ارث می برند و عده ای به “قرابت” اشخاصی که به فرض ارث می برند: مادر،زوج و زوجه اشخاصی که گاه به فرض و گاه به قرابت ارث می برند: پدر،دختر و دخترها،خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی بغیر این ها بقیه به قرابت ارث می …

سهم الارث  Read More »

اجتماع برادران و خواهران در ارث 

  -توضیح ماده 922ق م برادرابوینی تنها. و اخوه امی تنها ?امی 1/6به فرض ابوینی 5/6به قرابت برادر ابوینی تنها و اخوه امی متعدد و مختلف ?امی ها 1/3به فرض و بالسویه و ابوینی 2/3به قرابت اخوه ابوینی متعدد و مختلف و اخوه امی تنها ?امی 1/6به فرض و ابویها 5/6به قرابت و طبق قاعده …

اجتماع برادران و خواهران در ارث  Read More »

تقسیم ارث بدون سند محضری

  سوال: پدر بنده قبل از فوت یک باب منزل و یک باب مغازه را به صورت صلح‌نامه به نام چند تن از فرزندان خود کرده است با توجه به محضری نبودن صلح‌نامه میتوان سند رسمی تنظیم کرد؟ پاسخ: با دادخواست تنفیذ صلح نامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت بقیه ورثه میتوانید اقدام …

تقسیم ارث بدون سند محضری Read More »

نحوه تقسیم ارث

نحوه تقسیم ارث

  نحوه تقسیم ارث شامل یک سری قوانین اسن که در عرف هم بسیار مشخص است و شامل قوانین کلی می شود برای مثال شخصی مبلغ 140 میلیون تومان پول به عنوان ارثیه بین 4 برادر، یک خواهر، یک مادر و یک همسربه جا گذاشته است، چگونه تقسیم می شود؟ یک هشتم آن سهم همسر …

نحوه تقسیم ارث Read More »

آیا میدانید طبقات ارث چگونه است ؟

قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه بیان کرده: طبقه اول : پدر و مادر .اولاد و اولاد اولاد (نوه) طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ )و برادر و خواهر و اولاد آنها طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام(عمو) و اخوال (دایی )وخالات(خاله) و اولاد آنها شایان ذکر است وراث طبقه …

آیا میدانید طبقات ارث چگونه است ؟ Read More »

وصیت بر اموال

 آیا می دانید که هیچ کس نمی تواند تمامی اموالش را وصیت کند ؟ آیا می دانید که هیچ کس نمی تواند تمامی اموالش را وصیت کند، که از میان وراثش فقط به یک نفر برسد؟در قانون مدنی ، در ماده 843 ذکر نموده، وصیت زیاده بر ثلث ترک نافذ نیست. مگر به اجازه وراث و …

وصیت بر اموال Read More »

اصطلاحات مهم ارث

  اصطلاحات مهم ارث ابراء:صرف نظر کردن داين ازدين خود به اختيار وميل ابوين : تثنيه اب ، پدرومادر را ازباب غلبه ابوين گويند ابويني :منسوب به ابوين ، صفت و نسبت فرزنداني که از يک پدر ومادر باشند ، در برابر ابي وامي به کار ميرود . ابي: منسوب به اب ، پدري ، …

اصطلاحات مهم ارث Read More »