ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی حصروراثت

تکلیف ورثه بعد از فوت یا حجر صاحب ماشین

  اقدام برای تغییر مالکیت ماشین بعد از فوت مالک! بسیار اتفاق افتاده است که فردی فوت کرده، اما ورثه اطلاع درستی از تکالیف قانونی خودشون ندارن. در ادامه به بیان یکی از این تکالیف می پردازیم: در صورت فوت یا محجور شدن مالک وسیله نقلیه، حسب مورد نماینده قانونی وراث با ارائه گواهی تسلیم …

تکلیف ورثه بعد از فوت یا حجر صاحب ماشین Read More »

پرسش و پاسخ حصر وراثت

  ✅ پرسش : در صورتی که ورثه متوفا ملک به ارث رسیده را پیش از انجام تشریفات قانونی و صدور گواهی حصر وراثت به صورت عادی (فروش نامه ) به دیگری بفروشند و شخص خریدار از انجام تعهدات از جمله پرداخت بخشی از ثمن معامله خودداری کند آیا ورثه می توانند تنها به علت عدم …

پرسش و پاسخ حصر وراثت Read More »