نحوه صدور گواهی انحصار وراثت

  قانونی که به بحث انحصار وراثت می‌پردازد، قانون امور حسبی از ماده 360 تا 374 است که فصل دهم قانون نام برده را در بر می‌گیرد. در حال حاضر مرجع صلاحیتداری که به انجام امور مربوط به موضوع ذکر شده می‌پردازد شورای حل اختلاف است. هر فردی مانند ورثه، طلبکار، موصی‌له یا هر کسی …

نحوه صدور گواهی انحصار وراثت Read More »