مدارک لازم جهت پذیرش  موسسات غیر تجاری

1-تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری 2-تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری 3-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی) 4-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی) 5- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند …

مدارک لازم جهت پذیرش  موسسات غیر تجاری Read More »