ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی اجرای مهریه

آیا می‌توان مهریه و نفقه‌ای که بخشیده شده است را مجدداً مطالبه کرد؟

پاسخ:خیر،در صورتی که مهریه و نففه بخشیده شد دیگر نمی‌توانید آنها را مطالبه کنید،مگر اینکه به صورت مشروط ببخشید.برای مثال درمقابل انجام کاری از سوی همسرتان، مهریه خود را ببخشید،در این صورت اگر ایشان به شروط شما عمل نکند شما می‌توانید مهریه خود را مطالبه کنید.توصیه می‌شود جهت هرگونه توافق بهتر است شهودی حضور داشته …

آیا می‌توان مهریه و نفقه‌ای که بخشیده شده است را مجدداً مطالبه کرد؟ Read More »

نحوة محاسبة مهریه به نرخ روز

این محاسبه بر اساس شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق‌شهری ایران و اعداد سالانة شاخص در سالهای 1315 تا 1380 (برطبق جدول صفحة بعد) می‌باشد. روش محاسبه‌: ابتدا عدد شاخص سال مورد محاسبه (یا سال قبل مطالبة مهریه‌) راتقسیم بر عدد شاخص سال ازدواج می‌کنیم‌. سپس حاصل این‌تقسیم را، در میزان و مقدار مهریة …

نحوة محاسبة مهریه به نرخ روز Read More »

به ارث رسیدن مهریه

مهریه مانند دیگر حقوق مالی به ارث می رسد، اگر زن در دوران زندگی مهریه خود را نگرفته و نبخشیده باشد،پرداخت این حق مالی بر عهده شوهر است و در صورتی که زن فوت کند این حق به ورثه او می رسد. بنابراین زن و ورثه او؛ اگر در ایام زناشویی دخول انجام نشده است …

به ارث رسیدن مهریه Read More »

مهریه

-عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث باطل شدن عقد ازدواج می‌‌شود. -مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است. -اگر شوهر فوت کند و دیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه …

مهریه Read More »

تفاوت‌های مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهر به مالی گفته می‌شود كه در هنگام عقد نكاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود. مهریه عندالمطالبه است؛ يعني به محض انعقاد عقد نكاح، زوجه مالک آن می‌شود و در صورت مطالبه، زوج باید آن را بپردازد. مهر به مالی گفته می‌شود كه در هنگام عقد …

تفاوت‌های مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه Read More »

مهریه

  -عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث باطل شدن عقد ازدواج می‌‌شود. -مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است. -اگر شوهر فوت کند و دیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از …

مهریه Read More »

مطالبه ی مهریه از طریق اجرای ثبت

  یکی از راه های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه …

مطالبه ی مهریه از طریق اجرای ثبت Read More »

حد و مرز حق حبس زوجه در مطالبه مهریه

  ازحقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می باشد . ?ماده 1085 ق .م این حق را چنین تعریف می کند : زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه ? مهر او حال باشد و …

حد و مرز حق حبس زوجه در مطالبه مهریه Read More »