نحله چیست؟ فرق نحله و اجرت المثل

  تعیین مهریه برای بیشتر زنان و دختران حکم مساله‌ای اعتباری دارد که به واسطه مهریه صاحب پشتوانه‌ای می‌شوند که در مواقع بروز بحران از آنها حمایت می‌کند. البته برخی زنان نیز بدون در نظر گرفتن چنین معیارهایی با مهریه‌های اندکی مانند 5 سکه، 14سکه، 1 سکه و… به عقد همسر خود در می‌آیند. شاید …

نحله چیست؟ فرق نحله و اجرت المثل Read More »