ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی طلاق

شرایط معتبر در صيغه طلاق:

طلاق زمانى موجب انحلال نكاح می‌‌گردد كه داراى شرايط زير باشد: 1- طلاق‌دهنده داراى قصد باشد. 2- مورد قصد رهائى، بايد زن معين باشد. 3- طلاق‌دهنده بايد داراى رضا باشد. البته باید توجه داشت که در مواردى كه زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسيله دادگاه او مجبور به طلاق …

شرایط معتبر در صيغه طلاق: Read More »

درخواست طلاق به واسطه عسر و حرج

عسر و حرج چیست؟ عسر و حرج به معنای تنگدستی، مشکل و عذاب آمده است و از لحاظ حقوقی زمانی است که به علت بروز مشکلات خانوادگی زوجه به حدی تحت فشار باشد که امکان ادامه زندگی و تحمل زندگی مشترک برای او وجود نداشته باشد و زوجه به ناچار جهت قطع این پیوند به …

درخواست طلاق به واسطه عسر و حرج Read More »

انواع طلاق

طلاق رجعى: طلاقى است که به درخواست مرد جارى مى‌شود و در آن وى موظف است تمام حقوق زن را از قبیل صداق، نفقه، پوشاک و مسکن براى مدت ۱۰۰ روز (زمان عده) تأمین کند. در این نوع طلاق، مادامى که عدهٔ زن منقضى نشده باشد، مرد مى‌تواند به زن خود رجوع کند و با …

انواع طلاق Read More »