ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی طلاق از طرف زوجه (زن)

نکاتی در خصوص اطلاع زنان از وکالت در طلاق

طلاق یکى از موجبات انحلال ازدواجهاست. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممکن راه گریزى نیست. گرچه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى ایران اختیار طلاق به مرد (شوهر) داده شده است، لیکن از گریز راه هایى که براى متعادل ساختن نابرابرى های حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل …

نکاتی در خصوص اطلاع زنان از وکالت در طلاق Read More »

درچه مواردی زن میتواند تقاضای طلاق کند :

-در موارد زیر ،زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند. -عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه. -بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان. -بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد. -دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ …

درچه مواردی زن میتواند تقاضای طلاق کند : Read More »

طلاق به استناد عسر و حرج زوجه

عسر و حرج به معنای تنگدستی، مشکل و عذاب آمده است و از لحاظ حقوقی زمانی است که به علت بروز مشکلات خانوادگی زوجه به حدی تحت فشار باشد که امکان ادامه زندگی و تحمل زندگی مشترک برای او وجود نداشته باشد و زوجه به ناچار جهت قطع این پیوند به دادگاه مراجعه کند.ادر طلاق …

طلاق به استناد عسر و حرج زوجه Read More »

نكات كاربردى قانون مدنى شروط دوازده گانه زن جهت طلاق

شروط دوازده گانه اى كه زن مى تواند با وجود آنها تقاضاى طلاق نمايد 1استنکاف شوهر از دادن نفقه زن (عدم پرداخت هزینه زندگی و خرجی همسر) به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد . 2سوء رفتار …

نكات كاربردى قانون مدنى شروط دوازده گانه زن جهت طلاق Read More »

درخواست طلاق از طرف زوجه

در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید: ?عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه ?بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان ?بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد ?دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد. …

درخواست طلاق از طرف زوجه Read More »