ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی ملاقات فرزند

حق ملاقات

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهتی دیگر پدر و مادر جدا از هم زندگی می کنند هر کدام از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست می تواند نسبت به ملاقات طفل از طریق مراجعه به محکمه در صورت اختلاف اقدام نماید. لازم بر توضیح است که این حق فقط مختص …

حق ملاقات Read More »

نحوه ملاقات با طفل

  در قانون مدني تصریح شده است: «هر كدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزیيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است.» با توجه به این ماده، هر یک از والدين اين حق را دارند …

نحوه ملاقات با طفل Read More »