ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

عقد رهن

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.

  نکات : 1:قبض شرط صحت , تحقق و وقوع عقد است. رهن عین کلی باطل است. 2:رهن عقدی است عینی یعنی قبض در ان شرط صحت است است ولی فقط خود قبض نه استمرار قبض. .3778-اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است. 4:تبدیل رهن به مال دیگر …

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. Read More »

تعاریف و اصطلاحات ثبتی

  تعاریف و اصطلاحات ثبتی: ۱_سند لازم الاجراء: سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول ‌ سند باشد٬ مانند سند رسمی طلب(مهریه) و چک (در حکم سند لازم الاجراست.) ۲_سند ذمه ای: سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد …

تعاریف و اصطلاحات ثبتی Read More »

معنای عقد

  عقد در لغت «عقد» در لغت،به معنای گره زدن،بستن و محکم کردن چیزی است.عقد در زبان شرع،به معنای قرارداد و پیمان بستن می‌باشد. منظور از عقود(جمع عقد ⬅️عقود) «عقود» قراردادهایی است که تحقق هر کدام از آن‌ها احتیاج به دو طرف(ایجاب و قبول)دارد،بر خلاف «ایقاع» که پیمان یک طرفی است. تعریف عقد در اصل …

معنای عقد Read More »

اصطلاحات حقوقی

  فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن. زیان: در معنای ضرر به کار می رود. زیان دیرکرد: به معنی خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) است. سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس. سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به …

اصطلاحات حقوقی Read More »