ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

متفرقه قراردادها

مفهوم و اقسام عقد : عقد و تعهد

  -عقد سبب تملیک مال ، انتقال ، سقوط تعهد ، شرکت ، ایجاد شخصیت حقوقی ، دادن اذن و … می شود اما تعهد یعنی شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام یا عدم انجام امری را عهده دارد گردد . با عنایت به تعاریف فوق عقد قلمرو گسترده تری نسبت به تعهد دارد …

مفهوم و اقسام عقد : عقد و تعهد Read More »

 اصل صحت:

  در مواردی که صحت قرارداد وابسته به وجود برخی شرایط اختصاصی است نمی توان از اصل صحت استفاده کرد بلکه وجودشرایط اختصاصی باید احراز شود .در مورد بیع موقوفه لازم است که امکان فروش احراز شود و الا بیع ان باطل است . هم چنین در مورد معامله ی که برای غیر منعقد میشود …

 اصل صحت: Read More »

خـیارات و احکام آن

  خیارات جمع خیار و به معناے داشتن سلطه و تسلط است و مصدر آن اختیار میباشد ؛ درمفهوم اصطلاحی خیار درفقه مدنی عبارتست از : تسلط بر زایل نمودن یا فسخ ڪردن عقد و قرارداد به بیان دیگر خیار حقی است ڪه برای طرفین معامله یڪی از آنها و شخص ثالث ایجاد میشود تا …

خـیارات و احکام آن Read More »

عقد مضاربه

تعریف: عقدے است ڪه به موجب آن احــد متعــــاملین ســـرمـایه مے دهد با قیــد اینڪه طرف دیگر با آن تجـــارت ڪرده ودر ســود آن شریڪ باشـــــند. (م. ۵۴۶) طرفیـــــن: -مالڪ : صاحـــب سرمایه -مضـــارب : عــــــامل -مالڪ و مضارب در برابر طلبڪاران مسولیت تضامنی دارند(ماده ۱۱۶ و۱۲۰ تجارت) – سرمایه و مضاربه باید وجـــــه نقـــــــــــــد باشد(۵۴۷ق. م) پولــــهاے …

عقد مضاربه Read More »

ماهیت حقوقی وجه التزام:

  در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحكیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‏بینی می‏شود تا در صورت تخلّف هر كدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده می‌شود. در این موضوع كه آیا وجه التزام، كیفر تخلّف از انجام تعهّد …

ماهیت حقوقی وجه التزام: Read More »

انواع بیع

  بيع صرفا بیع هریک از طلا و نقره (اعم از مسکوک و غیر مسکوک) بیکدیگر را گویند. بيع عقدى بیعى که ایجاب و قبول آن لفظى باشد (این اصطلاح در مقابل بیع معاطات استعمال شده است) درحقوق مدنى کنونى شرط تحقق بیع عقدى این نیست که ایجاب و قبول آن از لفظ باشد و …

انواع بیع Read More »

نحوه بهم خوردن عقد مضاربه:

این نوع عقد عقد جایز است و به علتهایی مانند الف : موت یا جنون یا سفیه شدن یکی از طرفین ب : در صورت مفلس(ورشکست) شدن صاحب سرمایه ج : در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود آن د : در صورت عدم امکان تجارتی که هدف طرفین بوده است . مستند ماده …

نحوه بهم خوردن عقد مضاربه: Read More »

مضاربه

تعریف مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم …

مضاربه Read More »