قرارداد کار معین

  ✔️قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. شرایط انواع قرارداد کار در قانون کار مشخص شده است. بنابراین ابهامی در خصوص این شکل از قرارداد نیست. اما قالب قراردادی دیگری که …

قرارداد کار معین Read More »