ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی قرارداد پیمانکاری

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

چکیده: وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری : مبنای اصلی قانونگذاری دستیابی به عدالت است. بنابراین هم قانونگذار و هم پیروان قانون ناگزیر از اجرای قواعد عدالت­اند. در عصر حاضر گرایش قراردادها به سوی عدالت و احترام به اراده و استقلال اشخاص است. وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری اگر قانون هنگام تدوین با مبنای …

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری Read More »

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

چکیده: مبنای اصلی قانونگذاری دستیابی به عدالت است. بنابراین هم قانونگذار و هم پیروان قانون ناگزیر از اجرای قواعد عدالت­اند. در عصر حاضر گرایش قراردادها به سوی عدالت و احترام به اراده و استقلال اشخاص است. اگر قانون هنگام تدوین با مبنای اصلی خود که همان عدالت است در تعارض باشد فقط صورت قانون را …

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری Read More »