ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی تفکیک، افراز و تقسیم ملک

تفاوت تفکیک و افراز

این اصطلاح در قانون ثبت و قانون مدنی کاربرد دارد.تفکیک یعنی اینکه یک شخص که دارای مثلا یک قطعه زمین 300 متری است آن را به سه قطعه 100 متری تفکیک کند.حال اگر مالک این زمین دو نفر هم بوده باشد پس از تفکیک هر یک به نسبت حصه مشاعی در سه قطع جدید مالکیت …

تفاوت تفکیک و افراز Read More »

سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد.

جزء اموال غیرمنقول تبعی است. مبنای این حق مالی بر این پایه استوار است که موسسات تجارتی بیش‌تر اوقات در ساختمان‌هایی ساخته می‌شوند که مالکیت آن‌ها متعلق به دیگران است و این ارزش را باید سوای ارزش مادی آن ملک و متعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده‌است.از سوی دیگر ادامهٔ فعالیت …

سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد. Read More »

فرق تفکیک و افراز چیست؟

  تفکیک: تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مثلا زمین به متراز 5000 متر که مالک یا مالکین آنرا به قطعات 500 متری تفکیک تقسیم می کنند. افراز: افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا به …

فرق تفکیک و افراز چیست؟ Read More »

پرسش و پاسخ صورتمجلس تفکیکی

  شخص الف در تاریخ 93/1/1 طی قرار داد پیش فروش عادی یک واحد آپارتمان به شخص ب می فروشد و طبق قرارداد فروشنده می بایست در تاریخ 93/12/1 مورد معامله را به خریدار تحویل نماید، اما فروشنده پس از تکمیل آپارتمان در تاریخ مقرر از تسلیم مورد معامله به خریدار (ب) امتناع می نماید. …

پرسش و پاسخ صورتمجلس تفکیکی Read More »