الزام به تنظیم و تفکیک

   سوال  الف مالک یک دستگاه اپارتمان سه طبقه یک واحدی می باشد. ولی به جهت عدم تفکیک واحدها موفق به اخذ سند تفکیکی برای هر واحد خویش نشده است. یک واحد معین خویش را همراه با وام ملک به ب منتقل می نماید.( لازم به ذکر است که وام بر کل ملک بوده است …

الزام به تنظیم و تفکیک Read More »