ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی وقف

تدریس ماده به ماده وقف

  نکات نکته 1:وقف عبارت است از:تحبیس عین و تسبیل منفعت(ماده 55 ق.م) تحبیس عین:یعنی مال از ملکیت واقف خارج شود و از نقل و انتقال مصون بماند. تسبیل منفعت:یعنی منافع مال در راهی صرف شود. نکته 2:وقف یا خاص است یا عام. وقف خاص:در وقف خاص موقوف علیهم محصور می باشند. وقف عام:در وقف …

تدریس ماده به ماده وقف Read More »

تصرف موقوفه

آیا تصرف موقوفه به عنوان تولیت ،دلیل بر تولیت است ؟ مطابق ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف وامور خیریه،متولی موقوفه کسی است که به موجب وقف نامه ومقررات قانون مدنی یا قانون مذکور واجد این سمت باشد .مطابق ماده ۱۴ همان قانون تشخیص متولی با شعب تحقیق اوقاف است. بنابر …

تصرف موقوفه Read More »

مصرف وجوه حاصل از فروش مال موقوفه

  پرسشی که ممکن است در خصوص فروش مال موقوفه مطرح شود، این است که وجوه حاصل از فروش این اموال صرف چه اموری می‌شود؟ به این پرسش، می‌توان اینگونه پاسخ داد که طبق ماده ۹۰ قانون مدنی، عین موقوفه در مورد جواز بیع، به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می‌شود. «اقرب به غرض واقف» …

مصرف وجوه حاصل از فروش مال موقوفه Read More »