راه وصول سفته

فرق مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته

  جهت مشاوره در مورد سفته و امور مربوط به آن با شماره  09123969460  تماس بگیرید .   مستفاد ازمقررات مواد 236،237،238،245،247،249،286،289،309،403 و(رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/3/74هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا : اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و …

فرق مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته Read More »