ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

تخریب اموال

بررسي ابعاد كيفري و مدني جرم تخريب

  كدام اعمال تخريب عمدي محسوب مي شوند؟ تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز، در موارد تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می‌شود. قانونگذار، جرم تخریب را تعریف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. از طرف دیگر، قانونگذار، حرق و …

بررسي ابعاد كيفري و مدني جرم تخريب Read More »

پارک خودرو = پنچری

ادعای جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.درنتیجه شخصی که خودروی خود را درمقابل ورودی پارکینگ ساختمان ها پارک می کند ،مرتکب جرم ممانعت ازحق ویاایجاد مزاحمت شده است. ودرمقابل ، آن شخصی که خودرویی را پنچر کند مرتکب جرم ایجاد مزاحمت وبه نوعی تخریب اموال می گردد.