ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی جعل

آیا جعل در فتوکپی مجازاتی را در پی خواهد داشت؟

  جعل در فتوکپی اسناد از مصادیقی نیست که بتوان برای آن تعیین مجازات نمود مگر اینکه مصدق شده باشد (نظریه شماره 4902/7 مورخ 2/9/68 اداره حقوقی قوه قضائیه) ماده 537 قانون مجازات اسلامی می گوید: عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که …

آیا جعل در فتوکپی مجازاتی را در پی خواهد داشت؟ Read More »

درباره جرم جعل

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی میباشد و شامل جرایم علیه اموال نخواهد بود. ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می گوید: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن تراشیدن …

درباره جرم جعل Read More »

آیا استفاده ی متقلبانه از مهر (جعل مهر ) مشمول جعل خواهد شد؟

بله استفاده متقلبانه از مهر نیز مشمول جعل می شود در جرم جعل قلب حقیقت موقعی موردتعقیب کیفری قرار می گیرد که موجب تحقق و یا اثبات امر و یا سلب آن بوده باشد که به نفع جاعل یا دیگری تمام گردد. در ساختن مهر و امضا جاعل کاری به متن و نوشته ندارد بلکه …

آیا استفاده ی متقلبانه از مهر (جعل مهر ) مشمول جعل خواهد شد؟ Read More »

مجازاات جعل امضاء چيست؟

نسبت به اينكه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معين می‌شود. نسبت به اينكه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معين می‌شود. به موجب ماده 524 قانون مجازات اسلامی اگر دست خط مقام معظم رهبری و يا روسای سه قوه ( به اعتبار مقام آنان) …

مجازاات جعل امضاء چيست؟ Read More »

جعل در ایران

در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط مقامات ایرانی،جعل چک ویا اسناد ادارات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود. مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی …

جعل در ایران Read More »

روش های تشخیصی جعل و اسناد مجعول

روش فیزیکی:از نور ماوراء بنفش برای مشاهده تغییر یا حذف اسناد نوشته شده با خودنویس و تشخیص لومیناس (نخ پول) چک و پول استفاده می‌شود از اشعه مادون قرمز نیز برای تشخیص زمان امضای جعل شده و یا برای موارد تشخیصی در اسناد نیمه سوخته(نوشته‌ای که به رنگ خاکستری درآمده باشد) استفاده می‌شود. روش شیمیایی:برای …

روش های تشخیصی جعل و اسناد مجعول Read More »

مجازات جعل امضاء چيست؟

  نسبت به اينكه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معين می‌شود. به موجب ماده 524 قانون مجازات اسلامی اگر دست خط مقام معظم رهبری و يا روسای سه قوه (به اعتبار مقام آنان) را جعل كنند به حبس از سه تا 15 سال محكوم خواهند شد. همچنين چنانكه امضا …

مجازات جعل امضاء چيست؟ Read More »

مصادیق جعل

طبق ماده 525 قانون تعزیرات، هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کرده یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا 10 سال محکوم خواهد شد: 1ـ احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس‌جمهوری یا …

مصادیق جعل Read More »