ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی دیه

تفاوت دیه با ارش:

ديه مالي است که مجرم به خاطر ارتکاب به جرمي که به آسيب بدني يا مرگ ديگري منجر شود به شخص او يا صاحب خون(ورثه) مي پردازد. در شرع مقدس براي بيشتر اعضاي بدن ديه در نظر گرفته شده است.و اما اگر در مورد عضوي ديه معين نشده باشد قاضي با در نظر گرفتن ديه …

تفاوت دیه با ارش: Read More »

دیه به نرخ روز

س: اگر دیه در موعد مقرر پرداخت نشود آیا در زمان تادیه باید به نرخ روز پرداخت شود یا همان مبلغ سال وقوع حادثه ملاک است؟ ج: دیه باید به نرخ روز مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین اگر کسی در سال نود و چهار باید صد و شصت و پنح میلیون تومان دیه پرداخت میکرد …

دیه به نرخ روز Read More »

مسئول پرداخت دیه در جنایات خطای محض

  الف) عاقله ۱- اگر جنایت با بینه (شهادت) ثابت شده باشد ۲- اگر جنایت با علم قاضی ثابت شده باشد ۳- اگر جنایت با قسامه ثابت شده باشد ب) خود جانی ۱- اگر جنایت با اقرار ثابت شود ۲- اگر جنایت با نکول از سوگند ثابت شده باشد ۳- اگر جنایت با نکول از …

مسئول پرداخت دیه در جنایات خطای محض Read More »

نرخ دیه از ۲۰ سال گذشته تاکنون

?سال ۱۳۷۴ (نرخ دیه): ۳.۶ میلیون تومان (ماه عادی) / ۴.۸ میلیون تومان (ماه حرام) ?سال ۱۳۷۵ (نرخ دیه): ۴.۱ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵.۵ میلیون تومان (ماه حرام) ?سال ۱۳۷۶ (نرخ دیه): ۴.۸ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۶.۴ میلیون تومان (ماه حرام) ?سال ۱۳۷۷ (نرخ دیه): ۵.۶ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۷.۴ میلیون تومان …

نرخ دیه از ۲۰ سال گذشته تاکنون Read More »

مهلت پرداخت دیه

  مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد : 1 – در جرائم عمدی موجب دیه ، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است . 2 – درجرائم شبه عمد مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت دو سال …

مهلت پرداخت دیه Read More »