ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی ضرب و جرح

قانون در مورد ضرب و جرح چنین میگوید

“ماده ۵ کسی که به فرد دیگری آسیب جسمی، بیماری یا درد ایجاد کند یا اورا در وضعیت عجز و ناتوانی یا وضعیت مشابه دیگری قرار دهد، بابت ضرب و جرح به زندان به مدت حداکثر دو سال یا چنانچه آن جرم سبُک باشد به جریمه یا زندان به مدت حداکثر شش ماه محکوم می …

قانون در مورد ضرب و جرح چنین میگوید Read More »

ضرب و جرح عمدی – ضرب و جرح در قانون

  جرم ضرب و جرح در تقسیم بندی جرایم در گروه جرایم علیه اشخاص قرار می گیرد که آن را مورد برسی قرار می دهیم! اصطلاح ضرب در علم حقوق اصطلاح ضرب در علم حقوق  عبارتست از صدماتی که وارد کردن آنها موجب خونریزی ظاهری بدن و از هم گسیختگی نسوج بدن را به همراه ندارد. …

ضرب و جرح عمدی – ضرب و جرح در قانون Read More »