ثبت فردا

کار امروز را به فردا بسپار

مشاوره حقوقی قتل

انواع قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

  قـــــتل عــــــمــــــد : 1 قصد فعل + قصد نتیجه = عمد. (بند الف ماده ی 290). 2قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعا ڪشنده است. = عمد. (بند ب ماده ی 290). *اصل، بر آگاهی است. (تبصره ے 1 ماده ی ۲۹۰). 3قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعا ڪشنده نیست. …

انواع قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 Read More »

حکم قتل کافر و غیر مسلمان به دست مسلمان

  ماده 310 قانون مجازات اسلامی: هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در …

حکم قتل کافر و غیر مسلمان به دست مسلمان Read More »

بررسی فقهی موضوع قتل غیر مسلمان به دست مسلمان

  اگر مسلماني فرد كافري را بكشد از نظر مشهور فقها قصاص نمي شود و در مانحن فيه اگر فردي كه خود مسلمان است، پدر مسيحي خود را بكشد مشمول حكم قصاص نمي شود. البته اين استثنا در فقه اسلامي مطرح شده است بدين صورت كه از شرايط قصاص تساوي در دين (هم كفو بودن) …

بررسی فقهی موضوع قتل غیر مسلمان به دست مسلمان Read More »