تبدیل شرکتها

تبدیل شرکتها

منظور از تبدیل شرکتها یعنی تغییر نوع شرکت به نوع دیگری می باشد و تا کنون شرکتهای مختلفی مانند شرکت سهامی خاص ، شرکت سهامی عام ، تضامنی ، محدود ، تجاری ، مختلط غیر سهامی و تعاونی ها وجود دارد که برای تغییر به یکی از این شرکتها باید تبدیل انجام شود و این …

تبدیل شرکتها ادامه مطلب >>