قابلیت های نام تجاری

اسم تجاری قابل انتقال است و مدت اعتبار ثبت اسم تجاری پنج سال است و قابل تمدید است. علامت تجاری :آقای (ب) برای معرفی کالای خود یک عدد یا لوگو طراحی میکند و آن را ثبت میکند و بر اساس قانون علامت تجاری عبارت است از هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات …

قابلیت های نام تجاری ادامه مطلب >>