مدارک لازم جهت پذیرش  موسسات غیر تجاری

۱-تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری ۲-تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری ۳-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی) ۴-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی) ۵- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند …

مدارک لازم جهت پذیرش  موسسات غیر تجاری ادامه مطلب >>