مشاوره حقوقی

تعریف شرکت با مسئولیت محدود ۲ :

  تعریف شرکت با مسئولیت محدود ۲ تعریف شرکت با مسئولیت محدود ۲ :شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات …

تعریف شرکت با مسئولیت محدود ۲ : ادامه مطلب >>

تعریف شرکت سهامی خاص :

  تعریف شرکت سهامی خاص تعریف شرکت سهامی خاص  :شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد …

تعریف شرکت سهامی خاص : ادامه مطلب >>

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام :

  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام : الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ ها: ۱) دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام ۲) دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام ۳) دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی …

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام : ادامه مطلب >>

تعریف شرکت سهامی عام‌

تعریف شرکت سهامی عام‌ :

  تعریف شرکت سهامی عام‌ تعریف شرکت سهامی عام‌   :شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، …

تعریف شرکت سهامی عام‌ : ادامه مطلب >>

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت

این مطلب که راجع به ثبت شرکت های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) پرداخته، سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن رویه‌ی عملی مراحل ثبت شرکت …

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت ادامه مطلب >>

اوصاف حکم ورشکستگی:

۱از تاریخ صدور حکم ورشکستگی،ورشکسته از مداخله در کلیه ی اموال و حقوق مالی ممنوع می شود ۲ورشکسته در مداخله در امور غیر مالی ممنوع نیست ۳ورشکسته برای امور مالی دیگران می تواند وکیل شود اما برای امور مالی خود نمی تواند به دیگران وکالت دهد ۴مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه قايم مقام ورشکسته …

اوصاف حکم ورشکستگی: ادامه مطلب >>

تفاوت موافقت دارندگان سهام ممتاز با سهام موسس

جلب موافقت دارندگان سهام ممتاز باید قبل از تشکیل مجمع فوق العاده باشد و مجمع مذکور بدون در اختیار داشتن موافقت انها امکان اتخاذ تصمیم ندارد حال ان که در سهام موسس مجمع فوق العاده تشکیل شده و اتخاذ تصمیم می کند ولی این تصمیم قطعی نیست مگر پس از تشکیل مجمع عمومی خاص و …

تفاوت موافقت دارندگان سهام ممتاز با سهام موسس ادامه مطلب >>

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

۱- تغییر در مواد اساسنامه ۲- انحلال شرکت قبل ازموعد (دادگاه هم میتواند حکم به انحلال دهد ) ۳- تغییر در میزان سرمایه شرکت ۴-انتشار اوراق قرضه ۵-تبدیل سهام بی نام به بانام و بلعکس ۶-سلب حق تقدم خرید سهام جدید در هنگام افزایش سرمایه ۷- تبدیل شرکت سهامی به نوع دیگر از شرکت های …

وظایف مجمع عمومی فوق العاده : ادامه مطلب >>

وظایف مجمع عمومی عادی:

  ۱- رسیدگی به اسناد مالی شرکت ۲- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت ۳- انتخاب بازرس ۴- عزل هیات مدیره ۵- عزل بازرس ۶- تعیین حق الزحمه بازرس ۷- تعیین حق الزحمه و پاداش هیات مدیره ۸- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود بین صاحبان سهام ۹- تعیین نحوه ی تقسیم سود سهام بین صاحبان …

وظایف مجمع عمومی عادی: ادامه مطلب >>

ورشکستگی

  تعریف ورشکستگی: ۱توقف تاجر در تادیه ی وجوهی که بر عهده دارند ورشکستگی نام دارد.توقف در تادیه ی مطالبات پولی فرقی ندارد که این مطابات پولی،ناشی از دیون مدنی باشد یا دیون تجاری ۲ورشکستگی هم در خصوص اشخاص حقیقی است و هم حقوقی -اوصاف حکم ورشکستگی: ۱حکم ورشکستگی ممکن است به در خواست تاجر …

ورشکستگی ادامه مطلب >>