دعاوی ثبت اختراع 

وکیل دعاوی ثبت اختراع  وکیل ثبت اختراع فصاحت می نمایید ، طیق ماده ۱ قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری اختراع ثمره فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت ومانند آنها حل می‌ کند. نحوه ثبت اختراع …

دعاوی ثبت اختراع  ادامه مطلب >>