دریاچه های ایران

 

نام دریاچه های ایران جهت استفاده در نام شرکت

 

دریاچه‌های ایران شامل فهرست زیر است.

 • دریاچه کافتر
 • دریاچه آلا گل
 • دریاچه آجی گل
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه کیو
 • دریاچه گهر
 • دریاچه بلومان
 • دریاچه گهر کوه کلا
 • دریاچه شط تمی
 • دریاچه نمک
 • دریاچه بختگان
 • دریاچه تنگلی
 • هامون جازموریان
 • دریاچه هامون
 • دریاچه طشک
 • دریاچه مهارلو
 • دریاچه ولشت
 • دریاچه شورمست
 • دریاچه تار
 • دریاچه قوری گل
 • دریاچه گل رامیان
 • دریاچه الوبوم
 • دریاچه اوان
 • دریاچه بزنگان
 • دریاچه زریوار
 • هامون پوزک
 • دریاچه نئور
 • دریاچه پریشان

 

دریاچه‌های سدها

 • دریاچه سد ملاصدرا
 • دریاچه سد کرج
 • دریاچه سد لتیان
 • دریاچه سد دز
 • دریاچه سد گتوند
 • دریاچه سد گلپایگان
 • دریاچه سد سیوند
 • دریاچه سد ارس
 • دریاچه سد بوکان
 • دریاچه سد مهاباد