کوههای ایران

نام کوههای ایران جهت استفاده در نام شرکت

 

آ

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته‌کوه شهرستان/شهر استان
آب نیل رشته کوهای زاگرس مرکزی کریم آباد آب نیل کرمان
اغ داغ ۳۳۲۱ رشته‌کوه‌های آذربایجان خلخال اردبیل
آبیدر ۲۵۲۶ زاگرس سنندج کردستان
آتشکده یا آتشگاه ۲۴۸۵ زاگرس پاوه کرمانشاه
آتشکوه ۳۸۵۰ البرز مرکزی
آردیچ
آزاد کوه ۴۳۵۵ البرز مرکزی مازندران
آسماری
آسمان دول
آسمان سرا
آسمان کوه
آغ داغ آذربایجان شرقی
آق بابا
قله آق‌داغ ۳۳۰۳ (۳۲۵۰) اردبیل
آق داغ ۲۸۷۸ قزوین
آلا داغ ۳۲۱۰ خراسان
آلا داغ مرکزی
آهن کوه
آهنگران ۲۸۳۱ خراسان

 

الف

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته‌کوه شهرستان/ استان
ادیو
اربط داغ
اسحاق
اسفراین
اشتران کوه

(قله سن بران)

۴۱۵۰ رشته‌کوه زاگرس ازنا لرستان
اشگار
اکوز داغی آذربایجان شرقی
البرز رشته‌کوه‌های البرز مازندران، گیلان،

تهران، البرز،

قزوین و سمنان

الله اکبر ۲۸۰۴ خراسان
الوند ۳۵۷۴ رشته‌کوه زاگرس مرکزی همدان همدان
الوند لکان ۳۰۹۶ رشته‌کوه زاگرس مرکزی روستای لکان (خمین) مرکزی
اصلان داغ ۳۸۱۴ رشته‌کوه زاگرس مرکزی فریدون‌شهر اصفهان
امامزاده قاسم ۲۵۱۰ ارتفاعات ایلمستان مازندران
امروله زاگرس مرکزی صحنه کرمانشاه
امیرالمؤمنین ۳۰۷۱ زاگرس مرکزی رفسنجان کرمان
امیری ۳۹۵۰ رشته‌کوه‌های البرز آمل مازندران
اناران
انبوه
اوته
اوچ مازو
اوزون بلاغ
اوغان
اولیا
اونجلیق
اوریان آذربایجان شرقی
کوه اورین ۳۶۵۰ خوی آذربایجان غربی
ایلوک ۳۲۰۰ رشته‌کوه زاگرس اصفهان

 

ب

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
بدر ۳۳۵۰ زاگرس قروه کردستان
بابا تپه سی
بابا هور دورود لرستان
باجگون
کوه باران خراسان رضوی
بازارک تهران
باشوان
باغ بالا ۳۷۷۵ کرمان
باغران ۲۶۱۲ بیرجند خراسان جنوبی
باغ شاه ۲۷۲۳ رابُر کرمان
بحر آسمان ۳۸۷۶ جیرفت کرمان
بدبخت کوه
برآفتاب
برآهنگ
برده رش
برده زرد آذربایجان غربی
قله برف انبار ۳۲۰۰ قم
بزکن ۲۶۵۰ دلفان لرستان
بزدان
بزقوش ۳۳۰۶ آذربایجان شرقی
بزمان ۳۵۰۳ سیستان و بلوچستان
بغرو داغ
بل ۳۹۴۳ رشته‌کوه زاگرس اقلید فارس
بلقیس آذربایجان غربی
بلقیس ۳۳۳۲ رشته‌کوه‌های آذربایجان زنجان
بند کیواز ۲۰۴۸ رابُر کرمان
بنا کیله
بنفشه ۲۳۷۰ سقز کردستان
بوتالی ۲۶۲۳ زاگرس ابهر زنجان
بوقاتی
بونیکن
بهارک
بیان
بیشه علی ۲۸۰۰ پیش کوه‌های زاگرس مرکزی خمین مرکزی
بینالود ۳۲۱۱ رشته کوه بینالود خراسان رضوی
بیستون رشته‌کوه زاگرس بیستون کرمانشاه

 

پ

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
پازنان
پاشلو
پدگی
پراو ۳۳۵۷ رشته‌کوه زاگرس کرمانشاه کرمانشاه
پریز ۳۰۷۰ شهرستان دورود لرستان
پشت کوه
پشته کوه
پشمی
پلنگ باسان
پلنگ کوه
پلوار ۴۲۰۰ کرمان
پنج انگشت
پنج خرد
پنجه علی
پهنه‌حصار ۳۳۷۵
پیرغریب چهارمحال و بختیاری
پیر محمد آذربایجان غربی
پیر محمود
پیر یوسف

 

ت

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
تاراز ۲۷۴۳ کوه‌های بختیاری مسجدسلیمان خوزستان
تاف
تالوار
تبریز خاتون
تپیک
تتار کوه
تخت رستم ۱۳۱۸ مرکزی
تخت سلیمان ۴۶۵۹ منطقه تخت سلیمان آذربایجان غربی
ترجان
تسیخه اصفهان
تفتان ۳۹۴۱ سیستان و بلوچستان
تکه قیه سی زنجان
تمندر ۳۵۴۷ الیگودرز الیگودرز-لرستان
تنگ دلفارد
توچال ۳۹۶۰ البرز مرکزی تهران
توفنده
تولکه
تونل
تیرچه علویجه ۴۵۰۰ رشته‌کوه زاگرس اصفهان
ته ره غه ۲۲۲۷ بوکان آذربایجان غربی

 

ج

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
جاقل ۲۷۳۰ سقز کردستان
جبال حمرین
جمات
جمالی
جنجا
جوپار ۴۱۳۵ کرمان
جهان داغی زنجان
جهان بین چهارمحال و بختیاری

 

چ

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
چاخار آذربایجان شرقی
چال داغ
چال قیه
چپ قلو
چرش
چشمه
چله‌خانه ۲۵۵۰ رشته‌کوه‌های آذربایجان آذربایجان غربی
چلیکان
چناره
چنگ الماس
چور
چلپوق
چهل تن
چهل چشمه ۳۱۷۳ کردستان
چهل قانی
۳۱۷۳ کردستان
چهل نابالغان

 

ح

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
حاجی‌آباد
حاجی زاغیه ۲۰۷۱ رابر کرمان
حسین بک
حسینی
حصار بلاغی
حلوا هرمزگان
حلوان
حوض دال ۴۳۱۱ زاگرس – دنا سی سخت کهگیلویه و بویر احمد
حیدره

 

خ

 

نام کوه ارتفاع رشته کوه شهرستان/شهر استان
خامی ۳۲۷۷ زاگرس باشت کهگیلویه و بویراحمد
خرونرو ۳۶۵۲ البرز سوادکوه-ساری مازندران
خان بلاغی
خبر ۳۸۵۹ بافت کرمان
خان خاتون
خبیر
خرگوشان
خرسنگ ۴۱۰۰ البرز مرکزی
خشچال ۴۱۸۰ البرز غربی قزوین
خروس لو اردبیل
خلنو البرز مرکزی تهران
خلیفه
خواجه (اوشیدا) ۶۹۰ سیستان و بلوچستان
خیرالمسجد زنجان

 

د

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
داراب شاه ۳۹۲۰ رشته‌کوه دالان کوه داران اصفهان
داربید
دارسو
داروان
دالانپر آذربایجان غربی
دالاهو ۲۸۵۰ رشته‌کوه زاگرس کرند غرب کرمانشاه
دالخونی دکل ۳۲۶۲ زاگرس مرکزی سیرجان – پاریز کرمان
درب لوئی
دربند
دربند باد
درفک ۲۷۵۰ یا ۲۷۳۳ رشته‌کوه البرز غربی گیلان
درنیان
دره غول ۳۵۰۰ رشته‌کوه زاگرس اصفهان
دری ۳۹۵۰ رشته‌کوه زاگرس فریدون‌شهر اصفهان
دست گرد
دشت کوه
دماوند ۵۶۷۱ کوه‌های البرز میانی آمل مازندران
دو بلوطان
دو پشت
دنا ۴۴۰۹ کوه‌های زاگرس کهگیلویه و بویراحمد
دوپازا آذربایجان غربی
دوه سر داغ
دیوان داغ
دینار کوه رشته‌کوه زاگرس ایلام
دالاخانی سهیل ۳۳۵۰ رشته کوه زاگرس سنقروکلیایی کرمانشاه
دهار(ول) ۳۲۰۰ رشته‌کوه زاگرس یزد

 

ر

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
رامند ۲۵۸۳ رامند دانسفهان قزوین
راوندی
رباط
ریپک
ریت کوه
ریزو

 

ز

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
زاغ
زرد
زردکوه ۴۲۲۱ کوه‌های زاگرس چهارمحال و بختیاری
زمیاه
زیارتگاه
زرین کوه ۳۴۵۲ تهران
کوه گوی زنگی ۲۹۰۰ مرند
زو ۱۵۰۹ ارتفاعات آب و برق مشهد خراسان رضوی

 

س

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
سماموس ۳۶۷۸ رشته‌کوه البرز گیلان
ساری داش
سالداران چهارمحال و بختیاری
سالن‌کوه ۲۶۵۰ زاگرس دزفول خوزستان
سرده ۲۷۷۷ ملایر همدان[۱]
سامان چه
سامله
سایدون
سبزکوه ۲۷۵۷ خراسان جنوبی
سبلان ۴۸۱۱ اردبیل
سراج الدین کردستان
سراخر ۲۵۲۰ کوپه داق قوچان خراسان
سرخ
سرخان
سردلی
سردوئیه
سرکش
سرکوما
سرو
سرهنگی
سریال
سفیدکوه ۳۴۸۲ رشته‌کوه زاگرس اصفهان
سکار
سلطان احمد
سلطان جهانگیر
سلطانی
سمبوران
سندان داغ ۳۰۰۰ ابهر
سنگ سیاه
سوره اصفهان
سهند ۳۷۰۷ مراغه – تبریز آذربایجان شرقی
سه‌پایه تهران
سه‌طبله ۳۶۶۹ رشته‌کوه زاگرس اصفهان
سیاسرد چهارمحال و بختیاری
سیالان ۴۲۵۰ البرز غربی مازندران و قزوین
سیاه
سیاهکوه ۳۲۵۰ رشته‌کوه زاگرس اصفهان
سیاه بندان
سیاه کوه ۳۴۵۰ آذربایجان غربی
سیاه کوه کوه‌های مرکزی ایران سیرجان کرمان
سیخه ۳۲۵۰ رشته‌کوه زاگرس اصفهان
سید محمد اصفهان
سیروک ۳۱۰۰ زاگرس

امام زاده عبدالله کوه‌های منگشت

باغملک خوزستان
سورون ۳۳۰۰ زاگرس

امام زاده عبدالله کوه‌های منگشت

باغملک خوزستان

 

ش

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
شاه البرز ۴۲۰۰ البرز غربی
یران کوه ( شاهکوه قدیم ) ۲۳۶۹ زاگرس اصقهان اصفهان
شاه‌نشین
شهباز ۳۳۰۰ زاگرس شازند مرکزی
کوه شاه ۴۴۰۲ لاله زار بافت کرمان
شاه جهان ۳۳۵۰ رشته‌کوه آلاداغ شیروان خراسان شمالی
شاه ناصر
شاهان
شاهان‌کوه ۴۰۵۰ رشته‌کوه زاگرس فریدون‌شهر اصفهان
شاهوار ۳۹۴۵ رشته‌کوه البرز شرقی شاهرود سمنان
شاهو ۳۳۹۰ رشته‌کوه زاگرس پاوه کرمانشاه
شلت
شمه دشت
شور شیرین
شوه
شیخ
شیخ بزید
شیرز
شیربرفی رشته‌کوه زاگرس بروجرد لرستان
شیرکوه ۴۰۷۵ رشته‌کوه زاگرس تفت یزد
شیرباد ۳۳۳۹ رشته‌کوه بینالود زشک و نیشابور خراسان رضوی

 

ص

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
صفر داغ
صفه ۲۲۵۷ زاگرس اصفهان اصفهان

 

ع

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
عالی ور
عبرت ۴۰۱۰ البرز مرکزی آمل/روستای نوا مازندران
عجم ۳۰۰۹ البرز غربی خلخال/روستای اندبیل اردبیل
عطا کوه
عظیمیه
علمدار ۳۱۵۵ آذربایجان شرقی
علم‌کوه ۴۸۵۰ منطقه تخت سلیمان
علی باشی ۲۱۵۷ جلفا آذربایجان شرقی
علی بیگ لو
علی مک
عون بن علی آذربایجان شرقی

 

غ

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
غزال
غزان ۲۳۵۰ رشته‌کوه‌های الله اکبر آذربایجان غربی
غوزی

 

ف

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
فارغان ۳۲۶۷ هرمزگان
فردان ۳۹۶۰ رشته‌کوه زاگرس فریدون‌شهر اصفهان
فرنگ
فینو

 

ق

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
قارون ۲۷۵۰ شهرستان دورود لرستان
قولی داشی ۲۲۵۰ صلوات داغی مغان اردبیل
قازان ۲۶۵۰ آذربایجان غربی
قافل ۲۹۱۵ کوه‌های مرکزی ایران سیرجان کرمان
قافلانکوه کوه‌های جنوبی آذربایجان| |شهرستان میانه| |آذربایجان شرقی|
قاسم خان
قالی کوه ۴۳۹۰ رشته‌کوه‌های زاگرس مرکزی الیگودرز لرستان
قبله ۳۳۶۸ کرمان
قبله اصفهان
قبله داغ ۳۲۱۰ رشته‌کوه‌های آذربایجان آذربایجان شرقی
قدمگاه
قراض
قرق داغی
قرمز آبگرم
قرمزی خراسان شمالی
قره داش ۲۸۷۰ رشته‌کوه‌های آذربایجان آذربایجان شرقی
قره داغ ۳۷۷۶ آذربایجان غربی
قره دره
قره گز ۳۳۴۷ آذربایجان شرقی
قزل ارسلان ۳۲۵۰ زاگرس مرکزی کوهستان الوند تویسرکان همدان
قزل داغ
قشلاق
قلاجه
قلاقیران ایلام
قلعه فردوس خراسان جنوبی
قلعه ماران
قلنجه
قلی‌آباد
قنبر خراسان شمالی
قندران باشی
قورخود خراسان شمالی
قوشه‌داغ ۳۱۴۹ رشته‌کوه سبلان

رشته‌کوه ارسباران

آذربایجان شرقی
قولی داشی اردبیل
قیدار زنجان

 

ک

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته شهرستان/شهر استان
کمتال ۳۱۵۳ کوه‌های میشو شهرستان جلفا آذربایجان شرقی
کاپری ۲۴۸۸ آذربایجان غربی
کاچ ایلام
کازینستان لرستان
کبود سوار کردستان
کبیرکوه ۳۰۵۰ ایلام
کپه‌داغ خراسان رضوی
کت داغی
کتا کوه
کرکس ۳۸۹۵ مرکزی نطنز اصفهان
کرناسن
کلار ۳۶۳۵ زاگرس شهرستان گندمان چهارمحال و بختیاری
کلاه‌قاضی اصفهان
کلتگه ۲۳۴۵ زاگرس بوکان آذربایجان غربی
کل‌داغ خراسان شمالی
کلشفی ۲۷۰۰ زاگرس مرکزی روستاهای برجک و آقداش لرستان
کلک مرکزی
کلک‌چال تهران
کلون‌بستک ۴۲۰۰ البرز مرکزی
کلوک گاو ۲۳۸۰ رابر کرمان
کلاهی ۳۰۱۱ زاگرس مرکزی سیرجان کرمان
کمارج ۱۶۹۷ فارس
کنار ۱۹۸۴ رابر کرمان
کوچک خرمال
کودالان ۳۹۱۵ رشته‌کوه زاگرس اصفهان
کورکور
کوری کن آمل مازندران
کوشک آذربایجان غربی
کولیته
کولیها
کوه سرخ سمنان
کوه شاه ۴۴۰۲ رشته‌کوه ایران مرکزی بافت
کوه قبله ۳۵۵۰ رشته‌کوه زاگرس اصفهان
کوه مارک ۳۵۰۱ رشته‌کوه زاگرس فریدون‌شهر اصفهان
کوه هشتاد ۳۹۰۴ رشته‌کوه زاگرس فریدون‌شهر اصفهان
کوه دیدسری ۳۶۶۰ رشته‌کوه زاگرس فریدون‌شهر اصفهان
کی نو
کیامگی داغ ۳۳۴۷ رشته‌کوه‌های آذربایجان آذربایجان شرقی
کوه گره رشته‌کوه زاگرس خمین مرکزی
کیسمار خراسان شمالی
کهار ۴۱۰۸ البرز شمالی مازندران
کنجخور ۲۰۰۰ رشته‌کوه کنجخور خراسان شمال

 

گ

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان / شهر استان
گئچی قله‌سی آذربایجان شرقی
گاریش
گرمه ۲۲۰۶ ملایر همدان[۱]
گبری
گچه
گداریگی
گران
گرمز ناب
گری همدان
گردونکوه ۴۴۰۲ منطقه تخت سلیمان تهران و البرز
گرین ۳۶۴۵ زاگرس دلفان لرستان
گزو
گشتی سر
گک
گل داغ
گل دامن داغ
گلاتوهست
گلاون
گلچین
گلستان‌کوه اصفهان
گنو ۲۳۴۷ هرمزگان
گنبد نمکی ۱۴۵۰ دشتی بوشهر
گنه خراسان شمالی
گوار
گور کوه
گوشک ۳۳۳۳ بافت کرمان
گوشکار
گوین

 

ل

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه استان شهرستان/شهر
لاشکار
لاشوم اصفهان
لاله زار (کوه شاه) ۴۴۰۲ لاله زار بافت کرمان
لندر
کوه لشکر ۲۹۲۸ ملایر همدان[۱]
لوارک تهران
لونکه
لیچه تهران

 

م

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان استان
ماران ۳۴۰۰ رشته‌کوه ایران مرکزی رابر کرمان
مارک اصفهان
مافارون
ماکوان
مالو
مانشت ۲۶۲۹ زاگرس سیروان ایلام
منگشت ۳۲۰۰ رشته کوه‌های زاگرس – منگشت باغملک و ایذه خوزستان
محمود
مرغوب
مزرا تهران
مست
مسجد میرزا
مشرحات
معارف
ملاداغی ۲۷۵۰ ابهر
ملک سیاه کوه سیستان و بلوچستان
ملک هلان ۳۱۰۰ رشته‌کوه‌های الله اکبر آذربایجان غربی
مند بوشهر
منسار ۳۲۳۲ زاگرس مرکزی سیرجان کرمان
الموقولاغ
مهرچال ۳۹۲۰ البرز مرکزی
می‌ها
میخانه ۲۳۶۲ رابر کرمان
میش پرور لرستان
میش داغ
میشو داغ ۲۷۰۰ مرند
میشون
میناباد
مینیاتوری چابهار یا مریخی چابهار

 

ن

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
نارو
ناخ
ناسفنده کوه
نالشکن آذربایجان غربی
نای بند ۳۰۰۹ خراسان
نباورد
نثار
نخودچال
نرمیق
نسار
نظرگاه
نوا
نورو ۲۰۸۵ فارس
نیزار
نیلگ
نیوا دره

 

و

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته‌کوه شهرستان/شهر استان
وازئه
وردلان رنگ
وروشت ۴۱۰۰ البرز مرکزی
ویزنهار
ولاش ۳۶۲۳ رشته‌کوه گرین
ویلک شهرستان الیگودرز لرستان
ویلو ۳۰۳۰ شهرستان الیگودرز لرستان

 

ه

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
هشتاد پهلو ۲۹۷۹ لرستان
هزار ۴۵۰۱ هزار کرمان
هشتاد اصفهان
هنزا ۴۰۸۵ کرمان
هنجیس
هودیان
هیزمی

 

ی

 

نام کوه ارتفاع (متر) رشته کوه شهرستان/شهر استان
یشم ۳۷۵۴ زاگرس مرکزی بردسیر کرمان
یوسف سیاه