طرح توجیهی

طرح توجیهی چیست؟

یک طرح­ اقتصادی، تشریحی مدون و جامع از کسب ­و­ کار یک بنگاه اقتصادی است. این طرح گزارشی مفصل در زمینه تولیدات یا خدمات یک شرکت، فنون تولید، بازارها و مشتریان، راهبرد بازاریابی، منابع ­انسانی، سازماندهی، نیازهای زیربنایی و ملزومات، نیازهای مالی و منابع و نحوه استفاده از انواع سرمایه­ست.
طرح وضعیت حال و گذشته، یک نوع کسب­ و کار را تشریح می­کند، ولی هدف آن ارایه آینده یک بنگاه اقتصادی است. این طرح معمولاً به صورت سالیانه به­روز می­شود و یک دوره زمانی معادل ۳ تا ۵ سال آینده را بسته به نوع کسب و کار و نوع موسسه مدنظر قرار می­دهد.
طرح اقتصادی عنصری ضروری برای هر­نوع درخواست سرمایه­گذاری چه از یک سازمان سرمایه­گذاری و چه از سایر منابع سرمایه­ای و وام­دهی است. در نتیجه این طرح باید کامل، صادق، واقعی و با ساختاری خوب و مناسب برای مطالعه باشد.
یک طرح توجیهی به طور کلی از بخش‌های مطالعات بازار (Market Study)، توجیه‌پذیری فنی (Technical Feasibility)، و تجزیه و تحلیل مالی (Financial Analysis) تشکیل می‌شود. جهت رسیدن به یک نتیجه مطلوب باید هر یک از بخش‌های ذکر شده به طور مجزا مورد مطالعه قرار گرفته و توجیه اقتصادی داشته باشند.

  • مطالعات بازار

ابعاد مختلف بازار محصول طرح توجیهی از قبیل عرضه، تقاضا، کمبود، بازار هدف و سایر موارد را مورد بررسی قرار‎می‎‎دهد.

  • توجیه پذیری فنی

ابعاد فنی طرح توجیهی از جمله فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات تولید و ساختار اجرائی طرح را مورد مطالعه قرار‎می‎‎دهد.

  • تجزیه و تحلیل مالی

شاخص‌های مالی و سودآوری طرح توجیهی را آنالیز‎ می‎‎کند و نسبت به انجام یا عدم انجام طرح تصمیم‌گیری می‌کنند.
در نگارش طرح توجیهی عواملی مثل خلاصه طرح، مشخصات سرمایه‌گذاری طرح، معرفی محصول یا خدمت، فرآیند انجام کار، هزینه‌ها و نرخ بازگشت سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرد.
از خروجی‌های طرح توجیهی به وضعیت بازار با درنظر گرفتن اولویت‌های سرمایه‌گذار، ریسک ورود به بازار، دست‌یابی به بازار هدف در آینده می‌توان اشاره کرد. یک طرح تجاری موفق طرحی است که کمک می‌کند از قرار گرفتن کسب و کار در مسیری که به اهداف آن سازمان منتهی می‌شود اطمینان حاصل شود.

این شرکت با سابقه درخشان خود و انجام موفق ده­ها پروژه در زمینه ارائه خدمات مشاوره ­ای، با توجه به بهره‌گیری از کارشناسان تایید صلاحیت شده، آمادگی خود را جهت تهیه و تدوین مطالعات امکان­سنجی (طرح توجیهی فنی- اقتصادی)، به طور جامع، مستند و قابل دفاع به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت نیل به اهداف طرح، اعلام می­نماید.