( قانون تجارت الكترونيكي )مصوب ۲۸۳۱

باب اول- مقررات عمومي
بحث اول – قلمرو شمول قانون
ماده ۱- اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطههاي
الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار ميرود.
فصل دوم – تعاريف
ماده ۱- الف – ))داده پيام(( ) Data Message (: هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است
كه با وسايل الكترونيكي، نوري و با فناوريهاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره
يا پردازش ميشود.
ب- ))اصل ساز(( ) Originator (: منشا اصلي ))داده پيام(( است كه ))داده پيام(( به وسيله او يا از طرف او توليد
يا ارسال ميشود اما شامل شخصي كه در خصوص ))داده پيام(( به عنوان واسطه عمل ميكند نخواهد شد.
ج- ))مخاطب(( ) Addressee (: شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي ))داده پيام(( را دريافت كند، اما
شامل شخصي كه در ارتباط با ))داده پيام(( به عنوان واسطه عمل ميكند نخواهد شد.
د- ))ارجاع در داده پيام(( ) Incorporation By Reference (: يعني به منابعي خارج از ))داده پيام(( عطف
شود كه در صورت مطابقت با ماده ) ۱۱ ( اين قانون جزيي از ))داده پيام(( محسوب ميشود.
ه – ))تماميت داده پيام(( ) Integrity (: عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير ))داده پيام((. اعمال ناشي
از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام ميشود خدشهاي به تماميت
))داده پيام(( وارد نميكند.

ادامه : [wpdm_package id=’7017′]

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها