ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی

ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی

ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی : فرش ایرانی همواره یکی از اصیل ترین کالاهای ایرانی است که طی سال های گذشته در اقتصاد کشور تاثیر بسزایی گذاشته است. امروزه همه ما از فرش ها در خانه های خود استفاده می کنیم. فرش ها به دو صورت دستی و ماشینی در بازار وجود دارند.

ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی

در ساخت فرش دستی هزاران گره در کنار یکدیگر توسط قالی باف قرار می گیرند که این کار نیازمند زمان زیادی است و ارزش بالایی چه در کشور ما و چه در کشورهای خارجی دارد.

در ادامه با ما همراه باشید تا مراحل ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی را با هم بررسی کنیم.

قالب های تجاری مختلف شامل موارد زیر هستند:

 1. سهامی خاص
 2. مسئولیت محدود
 3. مختلط سهامی
 4. مختلط غیرسهامی
 5. تضامنی
 6. نسبی
 7. تعاونی

ما در این مقاله ثبت شرکت در قالب نسبی را مطالعه می کنیم.

تعریف شرکت نسبی

طبق ماده ۱۸۳ قانون شرکت نسبی شرکتی است که تحت نام دو یا چند نفر تشکیل می شود. هدف از تشکیل آن انجام امور تجارتی است و مسئولیت هر یک از شرکا منطبق بر سرمایه ای است که آن ها در شرکت قرار داده اند.

به این نکته دقت داشته باشید که برای ثبت شرکت نسبی ذکر نام یکی از شرکا در ابتدا ضروری است و در ادامه به عنوان شرکا یا برادران نام دیگر اعضا داده شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی:

دو نسخه شرکت نامه تکمیل شده

شرکت نامه قراردادی است که بین شرکا و سرمایه گذاران یک شرکت به صورت کتبی منعقد می شود. پس از آن نیز مورد تایید سازمان ثبت شرکت ها قرار می گیرد.

پس از ثبت شرکت نامه شرکا باید آن را به وزارت دادگستری ارائه دهند. در واقع شرکت نامه یک سند معتبر است که پس از تایید قوه قضائیه به چاپ می رسد؛ همچنین جملاتی که در آن درج می شود، قسمتی از اساسنامه شرکت هستند.

دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

تقاضا نامه اوراق چاپی معتبری است که به امضای شرکای شرکت در می آید و در نهایت به سازمان ثبت شرکت منتقل می شود. در شرکت های نسبی به این نام است؛ اما در شرکت های سهامی عام به عنوان اظهارنامه شناخته می شود. تقاضانامه اساس نامه ای است که از نظر محتوایی شبیه به شرکت نامه و تنظیم آن به عهده قوه قضائیه قرار دارد.

در ادامه به دونسخه اساسنامه تکمیل شده جهت ثبت شرکت خدمات فرش می پردازیم.

دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

اساسنامه به تعیین روابط شرکا با یکدیگر می پردازد و همچنین حدود اختیارات هیئت مدیره را مشخص می کند. اساسنامه وظیفه تعیین سود و زیان شرکت را نیز به عهده دارد و همچنین سندی است که به شرکت اعتبار می بخشد. هدف و وظایف مدیران شرکت را نیز معین می کند.

تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت

در این بخش شرکای شرکت باید به ترتیب اولویت نام های خود را وارد کنند. در ابتدا نام اصلی مدیرعامل و در ادامه افزودن نام های دیگر با رعایت اولویت بندی قرار می گیرد. این فرم همچنین باید به امضای تمام اعضا و شرکای شرکت درآید.

در ادامه به چگونگی دریافت مجوز فعالیت برای ثبت شرکت خدمات فرش می پردازیم.

اصل مجور فعالیت که از مراجع مربوطه باید دریافت شود.

مجوز فعالیت به سندی می گویند که فعالیت اقتصادی هر شخص از طرف مرجع مربوطه تایید شده باشد. به طور مثال داروخانه از طرف وزارت بهداشت و درمان، کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی، فعالیت مرغداری از سوی جهاد، گواهی فعالیت صنعتی از طرف وزارت صنایع، پروانه های کسب و کار از سوی اتحادیه های صنفی و همینطور سایر مراجع مرتبط دریافت می شوند.

تصویر به همراه مدارک برابر با اصل کلیه شرکا، مدیران و غیره (در صورتی که بیش از دوازده نفر باشند.)

مدارک کامل به همراه شناسنامه و کارت ملی همراه با عکس تمام پرسنلی که قرار است در شرکت فعالیت داشته باشند، شامل این مورد می شود و باید تحویل سازمان ثبت شرکت داده شود.

اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل

گواهی عدم سوء پیشینه گواهی است که در آن مشخص می شود که فرد دارای سوءپیشینه قبلی یا دارای سابقه کیفری هست یا خیر. این امر بدین معنی است که آیا در گذشته جرمی انجام داده یا خیر که اگر این گواهی خالی باشد، در این صورت این معنی را می دهد که جرمی انجام نداده است و در غیر این صورت جرم مورد نظر نمایش داده می شود.

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین

مجمع عمومی موسس مجمعی است که شرکت به واسطه آن تشکیل می شود. وقتی که این مجمع به وجود می آید، نشان دهنده این موضوع است که شرکت طبق قوانین و به درستی فعالیت می کند. این مجمع برای شرکت های سهامی عام اجباری و برای سهام خاص غیر اجباری است.

ثبت شرکت خدمات فرش مدارک دیگری را نیاز دارد؛ از جمله آن ها دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره است.

دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره

قبل از هرگونه اقدامی مدیران شرکت باید نسبت به تنظیم صورت جلسه اقدام کنند. تنظیم این صورت جلسه بسته به نوع تغییر باید در مجامع عمومی یا هیئت مدیره شرکت انجام شود. اصول کلی تنظیم صورت جلسه طبق مراحل زیر انجام می شود:

 • انتخاب نوع صورتجلسه
 • جامع و کامل بودن صورتجلسه
 • ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها
 • متن صورتجلسه
 • امضا صورتجلسه

اصل وکالت نامه دادگستری در صورتی که ثبت شرکت به کمک وکیل انجام شود.

تنظیم وکالت نامه در سه نسخه یکسان با وکیل دادگستری روی فرم وکالت نامه صورت می پذیرد. (یک نسخه برای ارائه به دادگاه، یکی برای موکل و دیگری برای وکیل). این وکالت نامه آرم کانون وکلای دادگستری است. این وکالت نامه شامل نام و نام خانوادگی وکیل، موضوع وکالت نامه و همچنین حدود اختیارات وکیل نیز می شود.

نتیجه گیری

ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی صورت می پذیرد که این قالب نیاز به ۱۰ مورد زیر جهت ثبت شرکت دارد. دو نسخه شرکتنامه، دو نسخه تقاضانامه، دو نسخه اساسنامه، تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت، اصل مجوز فعالیت از مراجع مربوطه در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد، تصویر و اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا و مدیران، دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین، دو نسخه صورت جلسه هیات مدیره، اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل انجام شده باشد.

جهت ثبت شرکت خدمات فرش در حال حاضر نیازی به ثبت شرکت به صورت حضوری نیست و شما ممکن است با مراجعه به سایت سازمان ثبت شرکت و در اختیار داشتن مدارک فوق شرکت خود را به ثبت برسانید.

برای اطلاع از امور ثبت شرکت سایت ثبت فردا را از دست ندهید.

ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی

فرش ایرانی همواره یکی از اصیل ترین کالاهای ایرانی است که طی سال های گذشته در اقتصاد کشور تاثیر بسزایی گذاشته است. امروزه همه ما از فرش ها در خانه های خود استفاده می کنیم. فرش ها به دو صورت دستی و ماشینی در بازار وجود دارند.

در ساخت فرش دستی هزاران گره در کنار یکدیگر توسط قالی باف قرار می گیرند که این کار نیازمند زمان زیادی است و ارزش بالایی چه در کشور ما و چه در کشورهای خارجی دارد.

در ادامه با ما همراه باشید تا مراحل ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی را با هم بررسی کنیم.

قالب های تجاری مختلف شامل موارد زیر هستند:

 1. سهامی خاص
 2. مسئولیت محدود
 3. مختلط سهامی
 4. مختلط غیرسهامی
 5. تضامنی
 6. نسبی
 7. تعاونی

ما در این مقاله ثبت شرکت در قالب نسبی را مطالعه می کنیم.

تعریف شرکت نسبی

طبق ماده ۱۸۳ قانون شرکت نسبی شرکتی است که تحت نام دو یا چند نفر تشکیل می شود. هدف از تشکیل آن انجام امور تجارتی است و مسئولیت هر یک از شرکا منطبق بر سرمایه ای است که آن ها در شرکت قرار داده اند.

به این نکته دقت داشته باشید که برای ثبت شرکت نسبی ذکر نام یکی از شرکا در ابتدا ضروری است و در ادامه به عنوان شرکا یا برادران نام دیگر اعضا داده شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی:

دو نسخه شرکت نامه تکمیل شده

شرکت نامه قراردادی است که بین شرکا و سرمایه گذاران یک شرکت به صورت کتبی منعقد می شود. پس از آن نیز مورد تایید سازمان ثبت شرکت ها قرار می گیرد.

پس از ثبت شرکت نامه شرکا باید آن را به وزارت دادگستری ارائه دهند. در واقع شرکت نامه یک سند معتبر است که پس از تایید قوه قضائیه به چاپ می رسد؛ همچنین جملاتی که در آن درج می شود، قسمتی از اساسنامه شرکت هستند.

دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

تقاضا نامه اوراق چاپی معتبری است که به امضای شرکای شرکت در می آید و در نهایت به سازمان ثبت شرکت منتقل می شود. در شرکت های نسبی به این نام است؛ اما در شرکت های سهامی عام به عنوان اظهارنامه شناخته می شود. تقاضانامه اساس نامه ای است که از نظر محتوایی شبیه به شرکت نامه و تنظیم آن به عهده قوه قضائیه قرار دارد.

در ادامه به دونسخه اساسنامه تکمیل شده جهت ثبت شرکت خدمات فرش می پردازیم.

دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

اساسنامه به تعیین روابط شرکا با یکدیگر می پردازد و همچنین حدود اختیارات هیئت مدیره را مشخص می کند. اساسنامه وظیفه تعیین سود و زیان شرکت را نیز به عهده دارد و همچنین سندی است که به شرکت اعتبار می بخشد. هدف و وظایف مدیران شرکت را نیز معین می کند.

تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت

در این بخش شرکای شرکت باید به ترتیب اولویت نام های خود را وارد کنند. در ابتدا نام اصلی مدیرعامل و در ادامه افزودن نام های دیگر با رعایت اولویت بندی قرار می گیرد. این فرم همچنین باید به امضای تمام اعضا و شرکای شرکت درآید.

در ادامه به چگونگی دریافت مجوز فعالیت برای ثبت شرکت خدمات فرش می پردازیم.

اصل مجور فعالیت که از مراجع مربوطه باید دریافت شود.

مجوز فعالیت به سندی می گویند که فعالیت اقتصادی هر شخص از طرف مرجع مربوطه تایید شده باشد. به طور مثال داروخانه از طرف وزارت بهداشت و درمان، کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی، فعالیت مرغداری از سوی جهاد، گواهی فعالیت صنعتی از طرف وزارت صنایع، پروانه های کسب و کار از سوی اتحادیه های صنفی و همینطور سایر مراجع مرتبط دریافت می شوند.

تصویر به همراه مدارک برابر با اصل کلیه شرکا، مدیران و غیره (در صورتی که بیش از دوازده نفر باشند.)

مدارک کامل به همراه شناسنامه و کارت ملی همراه با عکس تمام پرسنلی که قرار است در شرکت فعالیت داشته باشند، شامل این مورد می شود و باید تحویل سازمان ثبت شرکت داده شود.

اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل

گواهی عدم سوء پیشینه گواهی است که در آن مشخص می شود که فرد دارای سوءپیشینه قبلی یا دارای سابقه کیفری هست یا خیر. این امر بدین معنی است که آیا در گذشته جرمی انجام داده یا خیر که اگر این گواهی خالی باشد، در این صورت این معنی را می دهد که جرمی انجام نداده است و در غیر این صورت جرم مورد نظر نمایش داده می شود.

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین

مجمع عمومی موسس مجمعی است که شرکت به واسطه آن تشکیل می شود. وقتی که این مجمع به وجود می آید، نشان دهنده این موضوع است که شرکت طبق قوانین و به درستی فعالیت می کند. این مجمع برای شرکت های سهامی عام اجباری و برای سهام خاص غیر اجباری است.

ثبت شرکت خدمات فرش مدارک دیگری را نیاز دارد؛ از جمله آن ها دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره است.

دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره

قبل از هرگونه اقدامی مدیران شرکت باید نسبت به تنظیم صورت جلسه اقدام کنند. تنظیم این صورت جلسه بسته به نوع تغییر باید در مجامع عمومی یا هیئت مدیره شرکت انجام شود. اصول کلی تنظیم صورت جلسه طبق مراحل زیر انجام می شود:

 • انتخاب نوع صورتجلسه
 • جامع و کامل بودن صورتجلسه
 • ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها
 • متن صورتجلسه
 • امضا صورتجلسه

اصل وکالت نامه دادگستری در صورتی که ثبت شرکت به کمک وکیل انجام شود.

تنظیم وکالت نامه در سه نسخه یکسان با وکیل دادگستری روی فرم وکالت نامه صورت می پذیرد. (یک نسخه برای ارائه به دادگاه، یکی برای موکل و دیگری برای وکیل). این وکالت نامه آرم کانون وکلای دادگستری است. این وکالت نامه شامل نام و نام خانوادگی وکیل، موضوع وکالت نامه و همچنین حدود اختیارات وکیل نیز می شود.

نتیجه گیری

ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی صورت می پذیرد که این قالب نیاز به ۱۰ مورد زیر جهت ثبت شرکت دارد. دو نسخه شرکتنامه، دو نسخه تقاضانامه، دو نسخه اساسنامه، تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت، اصل مجوز فعالیت از مراجع مربوطه در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد، تصویر و اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا و مدیران، دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین، دو نسخه صورت جلسه هیات مدیره، اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل انجام شده باشد.

جهت ثبت شرکت خدمات فرش در حال حاضر نیازی به ثبت شرکت به صورت حضوری نیست و شما ممکن است با مراجعه به سایت سازمان ثبت شرکت و در اختیار داشتن مدارک فوق شرکت خود را به ثبت برسانید.

شما عزیزان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک ثبت فردا مراجعه کنید یا با شماره تماس ۵۲۷۱۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها