ثبت شرکت چه اختیارات و مسئولیت هایی برای مدیران شرکت تضامنی ایجاد می کند؟

ثبت شرکت چه اختیارات و مسئولیت هایی برای مدیران شرکت تضامنی ایجاد می کند؟

ثبت شرکت چه اختیارات و مسئولیت هایی برای مدیران شرکت تضامنی ایجاد می کند؟ ثبت شرکت از آنجایی اهمیت دارد که به فعالیت ها و قراردادها جنبه رسمی و قانونی داده و گستره شناخت شرکت را افزایش می دهد.

ثبت شرکت چه اختیارات و مسئولیت هایی برای مدیران شرکت تضامنی ایجاد می کند؟

شرکت تضامنی از انواع شرکت های اشخاص بوده و قوانین و مقررات خاص خود را دارد. اختیارات پس از ثبت شرکت مدیر در شرکت تضامنی حائز اهمیت بوده و ایشان باید جهت رفع مشکلات و بهبود اوضاع شرکت تلاش کنند.

بنابراین در ادامه این نوشتار به بررسی این نوع شرکت و اختیارات پس از ثبت شرکت تضامنی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی

بین شرکا و مدیر یا هیئت مدیره شرکت تضامنی رابطه وکیل و موکلی برقرار است. منافع شرکت بنا بر میزان سهم الشراکه هر شریک تقسیم می شود؛ مگر اینکه در شرکت نامه مطلبی غیر از این ذکرشده باشد. در این صورت اصل تقسیم منافع به نسبت سهم الشراکه بوده و توافق شرکت نامه فرع است.

مدیر یا مدیران باید مصلحت همه شرکا را رعایت کنند. به طوری که در صورت بروز هرگونه مشکل ماده ۱۳۲ قانون تجارت حدودی را تعیین کرده است:

اگر به دلیل ضرر و زیان های ایجاد شده، کمبود و خللی در سهم الشراکه هر شریک به وجود بیاید؛ تخصیص هر منفعتی به شرکا تا زمان رفع آن زیان ممنوع است.

منظور از مسئولیت مدیر تنها مسئولیت های پیمانی او نیست؛ بلکه مسئولیت مدنی و کیفری نیز مدنظر است. برای مسئولیت های کیفری قانونی به طور خاص پیش بینی نشده است؛ اما مسئولیت کیفری برآمده از جرایم همگانی هر یک از مدیران قابلیت پیگرد قانونی دارد و اگر ایشان جرمی مرتکب شوند؛ مستوجب جزا و در صورت نیاز، جبران زیان و ضرر وارده هستند.

در مسئولیت مدنی اگر بنابر بی دقتی، بی مبالاتی و کم کاری هریک از مدیران ضرری متوجه شرکت شود؛ ایشان مسئول رفع آن هستند.

مسئولیت پیمانی

اختیار انجام امور همگانی شرکت در دست مدیر یا مدیران است. اداره کارمندان و امور مکاتباتی از این دست هستند که به تشریح آن ها در اساسنامه نیازی نیست؛ اما انجام برخی کارهای خاص و مشخص مانند امضای سندها، عقد قراردادها و همکاری با وکیل از انواع اختیارات پس از ثبت شرکت تضامنی هستند. به طوری که باید به روشنی در نشست انتخاب مدیر یا مدیران آورده شوند.

از این جهت انتخاب مدیر شرکت تضامنی با وکالت شرکت شباهت هایی دارد. وکیل نیز تنها مجوز انجام اموری را دارد که به طور واضح به او واگذار شده اند و انجام هر کاری غیر از آن ها غیرممکن خواهد بود.

عبارت اختیارات پس از ثبت شرکت برای مدیران شرکت های تضامنی همان اختیارات و مسئولیت های وکیل در قبال موکل است.

مسئولیت مدنی

همانطور که گفته شد؛ مسئولیت مدیر شرکت تضامنی همانند وکیل و موکل است و او باید در قبال اسناد و مدارک شرکت حق امانت را رعایت کند. این مورد البته تا جایی باید ادامه داشته باشد که مدیر مصلحت شرکت را رعایت کرده و در حدود اختیارات خود قدم بردارد. در غیر این صورت اگر به دلیل بی توجهی مدیر یا مدیران خسارت و ضرری متوجه شرکت شود؛ مسئولیت آن برعهده ایشان بوده و شرکت خسارت وارده را از وی طلب می کند.

فرض کنیم مدیر با سرمایه گذاری نادرست اموال شرکت را بر باد داده باشد؛ در این شرایط تنها او مسئول این رویداد است و باید آن را جبران کند.

اقامه دعوا علیه مدیر

اگر قرار باشد که اقامه دعوایی توسط شرکت علیه مدیر یا مدیران صورت گیرد؛ چه کسی باید این کار را انجام دهد؟

  • اگر مدیر موردنظر حین اقامه دعوا مدیریت شرکت را در دست نداشته باشد؛ مدیر کنونی در نقش نماینده شرکت این کار را برعهده می گیرد.
  • اگر مدیر مربوطه هنوز مدیر شرکت باشد و تمام شرکا راضی به شکایت باشند؛ ممکن است که از طریق شرکت اقامه دعوی کنند و تا زمانی که شرکت هنوز سرپا باشد؛ سود و زیان این دعوا به پای او گذاشته خواهد شد.
  • اگر تمام شرکا رضایت به شکایت نداشته باشند؛ هر شریکی که این قصد را داشته باشد؛ باید این کار را طبق قواعد عام مطرح کند. یعنی اینکه نسبت به میزان سهام خو اقامه دعوی کرده و سپس باید ثابت کند که در اثر خسارت وارده به شرکت، او نیز آسیب دیده است.

مسئولیت مدنی مدیر شرکت تضامنی در قبال شخص ثالث

مدیر شرکت تضامنی نماینده آن محسوب می شود. بنابراین دربرابر شخص ثالث شرکت تعهد داشته و اگر تخلفی مرتکب شود؛ سایر اشخاص معامله قادر خواهند بود که علیه شرکت اقامه دعوی کرده و در صورت لزوم آن را ورشکسته تلقی کنند و مدیر در برابر شخص ثالث مسئولیتی ندارد.

در این حالت مسئولیت شرکت در شرایطی قابل طرح است که مدیر از حد اختیارات خود خارج نشده و مرز موضوع شرکت را رد نکرده باشد. در غیر این صورت، طبق مقررات عام شخص ثالث تنها حق مراجعه به مدیر یا مدیران را داشته و مسئولیت برعهده ایشان خواهد بود.

برخی حقوقدانان اعتقاد دارند که چنانچه حیطه اختیارات مدیر ثبت شده باشد و وی معامله ای غیر از آن ها انجام دهد؛ شرکت هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. در این صورت، شرکت در برابر هر معامله ای خارج یا در حیطه مسئولیت و اختیارات مدیر مسئول است.

مسئولیت کیفری

اگر مدیر شرکت تضامنی جرمی مرتکب شود؛ خودش مسئول آن خواهد بود. البته اگر در اثر آن جرم ضرر مالی خاصی ایجاد شود؛ ممکن است که شرکت را به پرداخت آن محکوم کنند.

یکی از انواع موسساتی که شما را جهت کسب آگاهی در زمینه اختیارات پس از ثبت شرکت و مسئولیت های مدیر شرکت تضامنی یاری می دهد؛ ثبت فردا است. این موسسه با سابقه طولانی در امر مشاوره و وکالت در انواع امور مربوط به شرکت ها خدمات بی نظیری را ارائه می دهد.

در پایان

در این مقاله گفته شد که شرکت های تضامنی از جمله انواع شرکت اشخاص هستند. مدیر یا مدیران این نوع شرکت ها علاوه بر مسئولیت پیمانی که در اساسنامه ذکر می شود؛ برخی مسئولیت های مدنی و کیفری نیز دارد که این مسئولیت ها در قبال شخص ثالث نیز شکل دیگری خواهند داشت.

اختیارات پس از ثبت شرکت تضامنی که مدیر آن ها را در دست می گیرد؛ در وهله اول باید طبق آنچه در قرارداد آمده است و در گستره آن باشد. رابطه مدیر شرکت تضامنی با شرکت و شرکا همانند رابطه وکیل و موکل است. در مسئولیت پیمانی وظایف خاص مدیر یا مدیران باید در اساسنامه به روشنی ذکرشده باشد و مدیر نیز باید تلاش کند که از این مرز گذر نکند.

مسئولیت های مدنی دربرگیرنده مواردی است که احتمال دارد که از سوی مدیر ضرر و زیانی متوجه شرکت باشد. در این صورت با توجه به شرایط شرکت و اساسنامه مدیر یا شرکت، مسئول خسارت های وارده خواهند بود. در مسئولیت کیفری نیز بیان می شود که مدیر در قبال ارتکاب هر جرمی شخصا مسئول است. در نهایت نیز اگر به عنوان صاحب یک شرکت اطلاعات کافی در رابطه با این موضوع را به دست نیاورده اید؛ بهتر است به سایت ثبت فردا مراجعه کرده و از خدمات آن بهره مند شوید.

شما عزیزان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک ثبت فردا مراجعه کنید یا با شماره تماس ۵۲۷۱۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

 

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها