سیر تا پیاز مراحل ثبت شرکت

سیر تا پیاز مراحل ثبت شرکت

سیر تا پیاز مراحل ثبت شرکت

با ثبت شرکت میتوانید به کسب و کار خود رونق ببخشید. در واقع هنگامی که شرکت خود را به صورت کاملا قانونی به ثبت میرسانید، این امر سبب میشود که شرکتهای دیگر تمایل بیشتری به همکاری با شما داشته باشند.

جهت ثبت باید مراحل قانونی و اداری آن طی شود، که بتوان شرکت را در صورت تایید به ثبت رساند. طبق قانون ماده ۹۵ تجارت، ثبت شرکتها در هر حوزه امری الزامی است. در واقع این امر منجر میشود که حوزه فعالیت شما تکمیل شود. اگر به تازگی کسب و کاری را شروع کردهاید، در ادامه با ما همراه باشید که سیر تا پیاز مراحل ثبت شرکت را برای شما توضیح دهیم. همچنین اطلاعات بیشتر را میتوانید در سایت ثبت فردا مشاهده کنید.

آیا مراحل ثبت شرکت به صورت حضوری انجام میشود؟

بنابر گزارشهایی که اخیرا صورت گرفته، سیر تا پیاز مراحل ثبت شرکت از گذشته تا به امروز به صورت الکترونیکی انجام میشود. در واقع شما به صورت حضوری نمیتوانید کاری را در این خصوص پیش ببرید. با توجه به الکترونیکی شدن این اقدامات، روند کار از طریق اداره ثبت شرکت که همان زیر مجموعه سازمان اسناد ثبت شرکت است، انجام میگیرد.

جهت انجام دادن اقدامات ثبت شرکت باید مدارک مورد نیاز برایاین فرایند را تهیه کنید و تمامی آن را در قسمتهای مشخص شده، وارد کنید. مدارکی که شما از طریق الکترونیکی ارائه میدهید، توسط کارشناسان اداره ثبت مورد بررسی قرار میگیرد.

پس از تاییدیه های لازم مراحل بعدی برای ثبت شرکت انجام میشود و در نهایت شرکت مورد نظر شما به صورت قانونی به ثبت خواهد رسید. در ادامه کلیه توضیحات را برای شما بیان کردهایم که به خوبی از مراحل ثبت آگاه شوید.

مراحل ثبت شرکت

مراحلی که جهت ثبت شرکت باید طی کنید

همانطور که گفته شد جهت ثبت شرکت به صورت قانونی باید برخی از مراحل را طی کنید که در نهایت تاییدیههای لازم دریافت شود. سیر تا پیاز مراحل ثبت شرکت شامل موارد زیر است:

مرحله نخست ثبت

در مرحله ابتدایی باید مشخص کنید که در چه نوع شرکتی مشغول به فعالیت هستید. انواع شرکتها در قانون تجارت مشخص شده است که شامل موارد زیر است:

  1. شرکت تضامنی ۲. شرکت سهامی ۳. شرکت با مسئولیت محدود ۴. شرکت تعاونی ۵. شرکت نسبی ۶.شرکت غیر مختلط سهامی ۷. شرکت مختلط سهامی.

هر یک از شرکت های نام برده شده دارای مسئولیت های متفاوتی هستند. در واقع شما باید طبق حوزه فعالیت خود نوع مناسبی را انتخاب کنید.

مرحله دوم ثبت

در مرحله دوم باید یک شریک را برای همکاری خود در شرکت انتخاب کنید. طبق قوانینی که وجود دارد به تنهایی نمیتوانید یک شرکت را تاسیس و ثبت کنید. در برخی از شرکتها حداقل نفراتی که به عنوان شریک انتخاب میشوند، دو نفر هستند.

اگر برای کسب و کار خود شریکی ندارید، مس توانید از دوستان و آشنایان خود شریکی به عنوان همکار در شرکت انتخاب کنید. اما این نکته را در نظر داشته باشید که باید فردی قابل اعتماد برای همکاری در کسب و کار خود برگزینید،تا دچار مشکل نشوید.

مرحله سوم ثبت

در مرحله سوم ثبت شرکت باید مدت زمان فعالیت و موضوع شرکت را مطرح کنید. مدت زمانی که برای فعالیت شرکت در نظر میگیرید، میتواند ۱۰ سال باشد. همچنیندربرخیازمواقعبعضیازافرادتمایلدارندکهشرکترابهصورتنامحدودبهثبتبرسانندکهاینامر نیزامکانپذیراست.

انتخاب موضوع فعالیت شرکت از دیگر نکات مهمی است که در مرحله، از سیر تا پیاز مراحل ثبت شرکت باید صورت گیرد. موضوعی که انتخاب میکنید باید صریح و واضح باشد و همچنین مرتبط با فعالیت انتخاب شود. مانند فعالیت های صادرات و واردات.

برخی از فعالیتها نیاز به دریافت مجوز دارند، در صورتی که فعالیت شرکت شما جز آن دسته از فعالیتهایی است که باید مجوز دریافت کنید، هرچه زودتر به دریافت آن اقدام کنید، چرا که باید اطلاعات آن وارد سیستم شود.

مرحله چهارم ثبت

در مرحله چهارم باید آدرس شرکت تعیین شود. در واقع شما باید تاییدیه های لازم را در این خصوص دریافت کنید. آدرسی که برای ثبت شرکت در سیستم وارد میکنید باید تجاری باشد. در صورتی که شرکت استیجاری است باید قراردادهای رسمی آن را ارائه کنید.

مرحله پنجم ثبت

در این مرحله باید کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره کاملا مشخص شوند. در نهایت پس از مشخص شدن، مدارک هویتی آنها باید ثبت شود. پس از تکمیل کردن فرم اداری، مراحل ثبت شرکت آغاز خواهد شد.

مرحله ششم ثبت

در این مرحله شما باید نام شرکت خود را تعیین کنید. در اینجا باید وارد قسمت نامهای درخواستی سامانه شوید. در نهایت باید نامهایی را انتخاب کنید که با معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد. نامی که برای شرکت انتخاب میکنید، بدون در نظر گرفتن کلمه شرکت باید ۳ سیلاب باشد.

۵ نام مورد نظر را به ترتیب اولویت در لیست سامانه وارد کنید که در نهایت یکی از آنها انتخاب خواهد شد. در این مرحله کارشناسان تمامی اسامی را بررسی میکنند که نام مشابهی با دیگر شرکتها وجود نداشته باشد.

به این نکته توجه داشته باشید، ثبت شرکت سبب متمایز شدن محصولات شما از سایر محصولات نخواهد شد. در واقع برای این اقدام باید محصولات خود را ثبت برند کنید. ثبت شرکت در واقع فقط جهت تعیین هویت شخص حقوقی انجام میگیرد.

مرحله هفتم ثبت

در این مرحله باید سرمایه شخص حقوقی مشخص شود. شرکتها با در نظر گرفتن مسئولیت محدود باید حداقل سرمایه مورد نظر خود را در سامانه وارد کنند. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و ثبت یک شرکت ۱۰۰ هزار تومان است.

مرحله هشتم ثبت

در صورتی که میخواهید شرکتی با مسئولیت محدود به ثبت برسانید باید هویت رئیس و مدیر عامل به طور کلی مشخص شود. در صورتی که شرکت به صورت سهامی خاص است باید هویت نائب رئیس، رئیس و مدیر عامل در قسمت بازرس را مشخص کنید.

مرحله نهم ثبت

یکی از مراحل سیر تا پیاز مراحل ثبت شرکت،انتخابنامهریکازشرکا ومیزانسرمایهای کهدرشرکتدارند، است که بایدبهطورکاملمشخصشود.

مرحله دهم ثبت

در این مرحله به عنوان یکی از کارهای نهایی باید یک روزنامه کثیرالانتشار را انتخاب کنید و کلیه تغییرات در شرکت را در آن به چاپ برسانید.

مرحله یازدهم ثبت

در این مرحله که مرحله نهایی است، باید متن صورتجلسه، اساسنامه، اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه انجام شود. انجام این امور بسیار تخصصی است و باید توسط مشاورین مربوطه انجام گیرد. در ادامه مدارکی که برای سیر تا پیاز مراحل ثبت شرکت لازم است را برای شما ذکر خواهیم کرد.

مدارک مورد نیاز برای شرکت سهامی خاص

برای انجام سیر تا پیاز مراحل ثبت شرکت شما به مدارکی نیاز خواهید داشت که به شرح زیر است:

  1. مدارکی مانند شناسنامه و کارت ملی باید به صورت اصل و کپی از عوامل و بازرسی شرکت ارائه شود.
  2. صورتجلسه مجمع عمومی باید ارائه شود.
  3. اصل گواهی عدم سو پیشینه کیفری از تمامی افراد شرکت باید ارائه شود.
  4. اظهارنامه و اساسنامه باید تنظیم شود.
  5. مدرکی در خصوص پرداخت ۳۵ درصد از سرمایه شرکت باید ارائه شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  1. کارت ملی و شناسنامه باید به صورت اصل و کپی از تمامی شرکا در شرکت ارائه شود.
  2. در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد باید مجوز های لازم ارائه شود.
  3. مدارکیدرخصوصنداشتنسابقهکیفریکلیهعواملبایدارائهشود.
  4. باید دو سری از اساسنامه، تقاضانامه، شرکتنامه، اظهارنامه و صورتجلسه که توسط کلیه شرکا شرکت به ثبت رسیده است، ارائه شود.

در نتیجه، اگر قصد دارید که به کسب و کار خود رونق ببخشید به برخی از نکات در این خصوص باید دقتداشتهباشید. اولیناقدامیکهبایدانجامدهید،ثبتشرکتاست. جهتثبتشرکت باید به سیر تا پیاز مراحل ثبت شرکت به خوبی آگاهی داشته باشید که بتوانید بدون هیچ مشکلی اقدامات خود را بدون فوت وقت انجام دهید.

اگر شما به تمامی مراحل در خصوص ثبت شرکت آگاهی داشته باشید،میتوانید در کمترین زمان به صورت الکترونیکی ثبت شرکت خود را انجامدهید.

شما عزیزان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک   ثبت فردا مراجعه کنید یا با شماره تماس ۵۲۷۱۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها