شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی : کارت بازرگانی مجوزی است برای افراد حقیقی یا حقوقی که تجارت وارداتی و صادراتی را برای آنها ممکن می کند؛ درواقع بدون این کارت واردات کالا از مناطق آزاد، ثبت سفارش کالا، ترخیص از گمرک، صادرات کالاهای مجاز وغیره برای بازرگانان فراهم نمی شود.

شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

صدور و تمدید کارت بازرگانی وابسته به برخورداری از شرایطی است که در ادامه این نوشتار درمورد آنها بحث می کنیم. این متن برای افرادی که در پی دریافت کارت بازرگانی یا تمدید آن هستند، پیشنهاد می شود.

یکی از انواع خدماتی که توسط مؤسسه ثبت فردا ارائه می شود، صدور و تمدید کارت بازرگانی است. همه مراحل این کار توسط کارآزمودگان مجرب و باتجربه انجام شده و با نهایت دقت به سرانجام می رسد. در ادامه با کارت بازرگانی بیشتر آشنا می شویم.

شرایط صدور

اگر شما پیله ور یا کارگر ایرانی شاغل در بیرون از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار یا شرکت تعاونی مرزنشین نباشید و ملوان ایرانی شاغل در شناورهای درحال تردد بین سواحل ایران و سایر کشورها نیستید، از دریافت کارت بازرگانی معاف نمی شوید؛ بنابراین برای دریافت این کارت باید شرایط زیر را دارا باشید:

 • کمینه سن ۲۱ سال تمام
 • کارت پایان خدمت یا معافی اگر مرد هستید
 • سه سال پیشینه فعالیت تجاری یا تولیدی که دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی آن را تأیید کرده باشند یا پروانه تولیدی از وزارتخانه مربوطه
 • محلی متناسب زمینه فعالیت برای کسب و کار به صورت ملکی یا کرایه ای
 • حساب جاری در یکی از بانک های داخلی
 • نبود ارتباط استخدامی در سازمان های دولتی
 • عدم محکومیت مؤثر کیفری
 • نبود ورشکستگی با تقصیر و تقلب

افراد حقیقی غیرایرانی جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی علاوه بر موارد بالا باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر باشند و کشور متبوع آنان رابطه متقابل تجاری با ایران داشته باشد.

اشخاص حقوقی

شرکت ها نیز جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی باید گواهی عدم ورشکستگی با تقصیر و تقلب، محل کسب مرتبط با زمینه فعالیت، دفتر قانونی و اظهارنامه ثبتی داشته باشند.

مدیران شرکت های دولتی یا  نهادهای انقلابی یا شرکت های حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان را سازمان های دولتی صادر کرده اند، از ارائه گواهی عدم محکومیت مؤثر کیفری معاف هستند.

مدیران شرکت های تعاونی یا دولتی و شرکت های حفاظت صنایع از شرط عدم ارتباط استخدامی با سازمان های دولتی معاف هستند.

تمام مدیرعاملان و رؤسای هییت مدیره شرکت ها باید پروانه اقامت و کار معتبر اخذ کنند و بدون پیشینه کیفری باشند.

تمدید

زمان اعتبار کارت متناسب با درخواست گیرنده بین ۱ تا ۵ سال است و پس از این نیاز به تمدید دارد. جهت انجام این کار دارنده کارت یا نماینده قانونی او باید اصل کارت و مدارکی که در ادامه می گوییم را به اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران تحویل دهند:

اشخاص حقیقی

 • فرم (د) در سامانه هوشمند بازرگانی
 • ارائه دو عکس ۶ در ۴ در صورتی که صفحات کار بازرگانی پر شود
 • یک عکس ۶ در ۴ یا ۳ در ۴ ساده، تمام رخ و سالم در زمینه سفید از مدیرعامل
 • اصل مفاصا حساب بیمه نامه تأمین اجتماعی از سامانه هوشمند کارت بازرگانی برای واحدهای تولیدی که پرینت شده است
 • کپی و اصل اجاره نامه معتبر محضری به نام درخواست کننده برای محل کار و به آدرس آن
 • کپی و اصل سند شش دانگ مالکیت به آدرس دفتر کار به نام درخواست کننده
 • اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام درخواست کننده برای محل کار و آدرس آن
 • اسکن کارت ملی
 • ارسال گواهی جستار ماده ۱۸۶ ق. م. م مربوط به واپسین سال عملکرد مبنی بر عدم مانع برای تمدید کارت بازرگانی امسال با آدرسی که در کار از طرف سازمان امور مالیاتی به صورت سیستمی درج شده است
 • اسکن اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده طی سال های ۹۰ تا ۹۴ و کپی و اصل همه برگه های قطعی تشخیص مالیات مربوط به سال هایی که کارت تمدید شده است ولی به اتاق تهران در سامانه پرتال اتاق ارائه نکرده اند
 • ارائه اظهارنامه نام نویسی در دفاتر بازرگانی جدید در صورت تغییر آدرس

در صورتیکه بیش از ۲ سال از انقضای کارت گذشته باشد ارائه مدارک آمده در زیر نیز الزامی است:

 • اصل گواهی عدم سو پیشینه چنانچه از زمان صدور آن بیش از ۶ ماه نگذشته باشد
 • اصل گواهی صادرشده از بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی و تأیید حساب جاری درخواست کننده، عدم وجود چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از ۱ سال و گردش مالی مناسب.
 • اصل مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم دوره متوسطه.
 • مدارک بیرون از کشور باید نخست در پذیرش اداره دانش آموختگان وزارت علوم قرار گیرند.

اشخاص حقوقی

 • فرم دال
 • اصل کارت بازرگانی برای کارت های دو سال گذشته
 • ارسال گواهی جستار ماده ۱۸۶ ق. م. م مربوط به واپسین سال عملکرد مبنی بر عدم مانع برای تمدید کارت بازرگانی در امسال با آدرس درج شده در کار از طرف سازمان امور مالیاتی به صورت سیستمی
 • اسکن یا عکس اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده طی سال های ۹۰ تا ۹۴ و کپی و اصل همه برگه های قطعی تشخیص مالیات مربوط به سال هایی که کارت تمدید شده است ولی به اتاق تهران ارائه نکرده اند
 • اسکن مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی به آدرس دفتر مرکزی کارخانه یا شرکت
 • اسکن عکس رنگی، تمام رخ و ساده در پس زمینه سفید
 • ارائه روزنامه رسمی تغییرات و تأسیس شرکت تاکنون

در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر مدارکی که ذکر شد، این مدارک نیز لازم است:

 1. کارت ملی مدیرعامل
 2. گواهی مبنی بر عدم سوپیشینه با انقضای کمتر از ۶ ماه
 3. کارت معافی یا پایان خدمت برای آقایان
 4. مدرک تحصیلی معتبر که حداقل باید دیپلم باشد
 • ارائه تأیید شایستگی مدیر بیگانه از سفارتخانه مربوطه و پروانه اقامت و کار با اصل مدرک برای افراد خارجی
 • ارائه مدرک معتبر تولیدی از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهایی که تولیدی هستند

ارائه یکی از موارد زیر:

 1. اصل سند شش دانگ مالکیت که به نام شرکت باشد همراه با آدرس دفتر مرکزی
 2. اصل اجاره نامه معتبر محضری که به نام شرکت باشد برای محل کار و با آدرس دفتر مرکزی
 3. اصل اجاره نامه بنگاه املاک همراه کد رهگیری که به نام شرکت باشد برای محل کار و با آدرس دفتر مرکزی

چنانچه ۲ سال از انقضای کارت گذاشته باشد، ارائه مدارک زیر نیز جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی الزامی است:

 • اصل کارت ملی مدیرعامل
 • باقی موارد مشابه اشخاص حقیقی

آنچه خواندیم

کارت بازرگانی پروانه انجام واردات و صادرات از گمرک است. صدور و تمدید کارت بازرگانی علاوه بر هزینه اولیه شامل مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده نیز می شود؛ همچنین ۱ درصد از سود فروش جهت تمدید کارت دریافت می شود؛ چه در هنگام سود چه در هنگام زیان.

جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی باید مدارکی چون: مدارک شناسایی و عکس، مدارک مربوط به بانک، مدارک مالکیتی و غیره را به اتاق های بازرگانی سراسر کشور تحویل دهید.

شما عزیزان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک ثبت فردا مراجعه کنید یا با شماره تماس ۵۲۷۱۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها