در قالب شرکت های تضامنی چه فعالیت هایی را می توان انجام داد؟

در قالب شرکت های تضامنی چه فعالیت هایی را می توان انجام داد؟

در قالب شرکت های تضامنی چه فعالیت هایی را می توان انجام داد؟ انسان ها ممکن است برای پیشبرد مقاصد تجاری، فرهنگی و اجتماعی خود دست به انواع شیوه های مشارکتی بزنند. مشارکت تضامنی یکی از این شیوه ها است که طبق آن شرکا باید یک شرکت تضامنی به تاسیس برسانند؛ سپس با انتخاب یک نام مناسب و مطابق با قوانین تجارت فعالیت های شرکت تضامنی خود را آغاز کنند.

در قالب شرکت های تضامنی چه فعالیت هایی را می توان انجام داد؟

فعالیت های شرکت تضامنی گستره ی عظیمی را دربرمی گیرد. با شناخت دقیق فعالیت هایی که در یک شرکت تضمینی قابل انجام است، پیشبرد سریع و با کیفیت اهداف خود از تشکیل شرکت تضامنی را محقق سازید.

با ارائه مطلب پیش رو سعی داریم ابتدا دانش و آگاهی شما را در مورد شرکت های تجارتی، مفهوم مشارکت تضامنی، قوانین مربوط به ثبت و نگهداری شرکت تضامنی و بالاخص انواع فعالیت های یک شرکت تضامنی بالا ببریم.

شرکت های تجاری

شرکت های تجارتی مطابق ماده ۲۰ قانون تجارت مصوبه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به هفت دسته تقسیم می شوند. در ادامه به ذکر نام و شرح مختصری درباره ی هر کدام از این شرکت ها می پردازیم.

۱) شرکت سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آن ها هستند.
۲) شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده است و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

۳) شرکت تضامنی: شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. فعالیت های شرکت تضامنی در راستای افزایش تعداد محصولات تولید شده و افزایش ارزش و منافع شرکت صورت می پذیرد.
۴) شرکت مختلط غیر سهامی: شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی مطابق اسم
خاصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.
۵) شرکت مختلط سهامی: شرکت مختلط سهامی شرکتی است که نام مخصوصی دارد و بین تعدادی از شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
۶) شرکت نسبی:  شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت میزان سرمایه گذاری ای است که در شرکت انجام می شود.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف:  شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین اصناف مختلف تشکیل می شود و در آن شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اجناس به کار می برند.

شرکت تضامنی و برخی قوانین تأسیس آن

اکنون که با انواع مختلف شرکت ها آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که توضیحات کامل تری در مورد شرکت تضامنی و قوانین مربوط به آن ارائه دهیم.

الف) تعریف

شرکت تضامنی یکی از انواع هفتگانه شرکت است که در آن شرکا به انجام فعالیت های خود تحت نام یک شرکت خاص می پردازند. حداقل تعداد شرکا در یک شرکت تضامنی دو شریک است که شامل افراد، مشاغل، سازمان های مبتنی بر منافع مشترک، مدارس، دولت ها یا ترکیبی از موارد مذکور است.

ب) قوانین

در این مدل از شرکت ها شرکا یک نفر از میان خود یا از خارج شرکت به سمت مدیریت تعیین می کنند.

نحوه ی تخصیص نام به یک شرکت تضامنی بدین گونه است که عبارت « شرکت تضامنی» و حداقل اسم یکی از شرکا آورده می شود. عباراتی مانند «شرکت تضامنی علی فرخ نژاد و شرکا» یا «شرکت تضامنی رسول مستوفی و برادران» مثال هایی از نام شرکت تضامنی هستند.

سود حاصل از فعالیت های شرکت تضامنی به نسبت سهم الشراکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه در آیین نامه شرکت غیر از این ترتیب مقرر شده باشد.

تا زمانی که شرکت تضامنی مشغول انجام فعالیت است، مطالبه قروض آن باید از دارایی شرکت به عمل آید. در صورت توقف کار شرکت طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود به هرکدام از شرکا یا به تمام آنها رجوع کنند.

مطابق ماده ۱۱۶ قانون تجارت اگر دارایی یک شرکت برای پرداخت قروض و بدهی های آن کافی نباشد، شرکا به اندازه تمام دیون و تعهدات شرکت موظف به پرداخت بدهی ها هستند.

آن چه که در بالا آورده شد شرح مختصری از قوانین مربوط به تأسیس یک شرکت تضامنی هست. برای آگاهی بیشتر در مورد قوانین وضع شده درباره این مبحث خواننده را به ماده ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت ارجاع می دهیم؛ همچنین در صورتی که خواننده محترم قصد تأسیس یک شرکت تضامنی را دارد برای دریافت مشاوره رایگان و دیگر خدمات مربوط به ثبت شرکت می تواند به وب سایت شرکت ثبت فردا به آدرس ثبت فردا مراجعه کند.

فعالیت های شرکت تضامنی

فعالیت های شرکت تضامنی در زمینه های مختلفی اعم از خرده فروشی، کارگری، تولیدی، خدماتی و مسکنی صورت می پذیرد. در ادامه به منظور آشنایی بیشتر با هرکدام از زمینه های اشاره شده در بالا توضیحاتی را می آوریم.

خرده فروشی:

فعالیت اصلی این نوع شرکت های تضامنی ایجاد فروشگاه های خرده فروشی است. خرده فروشی ها علاوه بر تأمین نیازهای مشتریان به بالا بردن سود حاصل از خرید نیز کمک می کنند. در این مدل شرکت تضامنی به عنوان گروه های محلی سازماندهی می شوند و هر کدام فروشگاه های خرده فروشی مختص خود را دارند.

خرده فروشی تضامنی اغلب در جاهایی که مشاغل محلی تعطیل شده اند، یافت می شوند. سخت افزار، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و حتی سینماها نمونه هایی از مشاغلی هستند که امکان شکل گیری در قالب یک شرکت تضامنی خرده فروشی را دارند.

کارگری:

شرکتی است که اعضای آن را هم صاحبان مشاغل و هم کارگران آن تشکیل می دهند.

این روش یکی از سریع ترین بخش های در حال رشد است. سازماندهی مشاغل به عنوان شرکت تضامنی کارگری فرصت هایی همانند: راه اندازی مشاغل جدید یا تبدیل مشاغل موجود را فراهم می آورد.

شرکت های بزرگ تر نیز گزینه برنامه های مالکیت سهام کارمندان را دارند؛ این بدان معناست که کارمندان صاحب سهم در مشاغل هستند و انواع مختلفی از دموکراسی را در محیط کار تجربه می کنند.

شرکت تضامنی تولیدکننده:

این شرکت ها توسط تولیدکنندگان ایجاد می شوند. تولیدکنندگان این امکان را دارند،  با هم یا به عنوان واحد های جداگانه به منظور دستیابی به افزایش فرصت های بازاریابی و بازده تولید همکاری کنند.

این امر به کاهش هزینه ها و فشارهای موجود در هر منطقه با سود متقابل برای هر تولید کننده کمک می کند. فعالیت های شرکت تضامنی در زمینه محصولات کشاورزی، الوار، نجاری و صنایع دستی جز این دسته هستند.

خدماتی:

شرکت تضامنی خدمات نوعی تعاونی مصرف کننده است که به تأمین نیاز های یک جامعه کمک می کند. آنها به مصرف کنندگان این فرصت را می دهند که در کنار تأمین نیازهای خود به قدرت چانه زنی و کسب سهم درآمدی بپردازند. آنها به منظور کنترل بیشتر بر خدمات توسط اعضا سازمان یافته اند. مثال ها: مشاغل خدماتی مانند مراقبت از کودکان، کلینیک مراقبت های بهداشتی و خدمات تشییع جنازه.

مسکن:

شرکت های تضامنی مسکن را می توانیم در دسته ی شرکت های خدماتی قرار دهیم. این شرکت ها شکل منحصر به فردی از مالکیت خانه را ارائه می کنند. آن ها به مالکان این فرصت را می دهند که هزینه های مالکیت خانه (ساختمان) را به اشتراک بگذارند.

این شرکت ها توسط افرادی که تمایل به تأمین هزینه های مسکن خود به صورت اشتراکی دارند، تشکیل شده اند. واحدهای ساخته شده به این شیوه متعلق به شرکت هستند و برای سود قابل فروش نیستند؛ مثال ها عبارتند از: آپارتمان های اجاره ای، خانه های تک خانواده ای و….

کلام آخر

اگر برای پیشبرد کسب و کار خود با افراد یا کسب وکارهای دیگر قصد مشارکت دارید و شرکای شما قوانین ذکرشده درباره ی مسائل مالی همچنین به طبع آن سود و زیان حاصل از مشارکت را پذیرفته اند، تأسیس یک شرکت تضامنی ایده ی کارآمدی است.

یکی از اقداماتی که شرکا در وهله ی اول ملزم به انجام آن هستند، تهیه و امضای توافق نامه همکاری است. این توافق نامه تمام مسئولیت های شرکا را تشریح می کند، سهم هر یک از شرکا را در سود و زیان بیان می کند و باید به همه سؤالات “چه می شود اگر” در مورد آنچه در تعدادی از موقعیت های معمولی اتفاق می افتد، پاسخ دهد.

یکی دیگر از ضروری ترین اقدامات بررسی فعالیت هایی هست که قصد انجام آن  را دارید. با توجه به توضیحات مذکور فعالیت های مدنظر شما باید قابلیت گنجاندن در قالب یک شرکت تضامنی را داشته باشند.

شما عزیزان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک ثبت فردا مراجعه کنید یا با شماره تماس ۵۲۷۱۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها