مدارک شناسایی لازم برای  ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک شناسایی لازم برای  ثبت شرکت سهامی خاص

 

مدارک شناسایی لازم برای  ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص یکی از اولین اقداماتی است که برای تأسیس آن‌ها باید صورت گیرد. به طور کلی اولین قدم تجاری سازی ایده، توانایی، سرمایه و تخصص‌های مختلف ثبت شرکت حقوقی می باشد. در فرآیند ثبت شرکت، تعیین زمینه فعالیت شرکت یکی از اقداماتی است که در پیش بردن بهتر اهداف نقش مهمی را ایفا می‌کند.

درخواست ثبت شرکت سهامی خاص یکی از پرکاربردترین درخواست‌ها در اداره ثبت شرکت‌ ها و موسسات غیر تجاری تجاری است. اولین موردی که برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز است، حضور حداقل ۳ سهامدار و ۲ بازرس اصلی در شرکت است. به یاد داشته باشید که بازرسین نباید با سهامداران نسبت فامیلی داشته باشند. در شرکت‌های سهامی خاص سرمایه اولیه به سهام تبدیل می شود و هرکدام از اعضای شرکت به میزان سهامشان در تعهدات و قرض‌های شرکت متعهد می‌شوند. هنگام برپائی شرکت سهامی خاص باید تمام سرمایه آن در موقع تأسیس توسط موسسان تأمین شود و بخشی از سرمایه هم در بانک سپرده گذاری شود. در شرکت‌های سهامی خاص، مسئولیت هریک از سهامداران در مورد بدهی های شرکت فقط به مبلغ سرمایه گذاری شده محدود می شود و در صورت عدم کافی بودن مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف کنند. میزان سرمایه اولیه هم برای ثبت شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد که ۳۵% سرمایه به مدت دو هفته در بانک به حساب شرکت بلوکه می شود.

مدت زمانی که شخص می تواند به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره فعالیت کند دو سال است و بعد از دو سال باید حتما عوض شود؛ این زمان برای بازرسان یک سال می باشد.

با ثبت شرکت سهامی خاص، این شرکت‌ها می‌توانند فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کنند. ثبت شرکت سهامی خاص مزایای بسیاری برای آن‌ به دنبال دارد.

مدارک شناسایی لازم برای  ثبت شرکت سهامی خاص

از مدارک شناسایی خود کپی برابر اصل تهیه کنید.

برای ثبت شرکت سهامی خاص مدارک مختلفی باید تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تجاری شود. ما این مدارک را در سه دسته شناسایی، مالی و سایر مدارک برای شما توضیح می‌دهیم.

 • کامل شدن دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص گویای بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی می باشد که حاکی از تأیید قسمت نقدی آن است که نباید کمتر از ۳۵% کل سهام باشد و اگر قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید آن تأیید گردد و لیست مقدار آن به صورت جداگانه در اظهارنامه منعکس شود و اگر سهام ممتازه هم وجود داشته باشد باید امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه ذکر شود.
 • ارائه دادن دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • برای ثبت شرکت سهامی خاص باید اولین مدیران و بازرسان تعیین شوند و قبول سمت‌های آن‌ها آن‌ها انجام شود و کپی شناسنامه برابر اصل شده‌ی آن‌ها و تمامی اعضای هیات مدیره و سهام‌داران و بازرسین ارائه گردد.
 • کپی برابر اصل کارت ملی همه اعضای هیات مدیره اعم از سهامداران و بازرسین در دفاتر اسناد رسمی یا نزد وکیل شرکت نیاز است.
 • اگر اعضاء هیات مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، برای ثبت شرکت سهامی خاص باید کپی ازآخرین روزنامه‌های رسمی شخص حقوقی به همراه نامه معرفی نماینده که در سربرگ اصلی شرکت نوشته شده، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی که برابر ال باشد و متعلق به نماینده شخص حقوقی ارائه گردد.
 • در صورتی که سهامدار خارجی در شرکت حضور داشته باشد؛ چنانچه شخص حقیقی باشد، ارائه کپی برابر اصل پاسپورت لازم است و چنانچه شخص حقوقی باشد، باید گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ارائه شود و حاوی آخرین وضعیت شرکت مذکور باشد. همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالت نامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی چه حقیقی باشد و چه حقوقی، الزامی است.

مدارک شناسایی لازم برای  ثبت شرکت سهامی خاص

سایر مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

پیش از اقدام برای ثبت شرکت سهامی خاص از کامل بودن مدارک اطمینان داشته باشید.

وجود مدارک زیر نیز برای ثبت شرکت سهامی خاص الزامی است. برای پیشگیری از مشکل در ثبت شرکت سهامی خاص پیش از اقدام برای این کار، مدارک زیر را تهیه کنید.

 • می‌توان گفت اولین مدرکی که برای ثبت شرکت سهامی خاص باید تهیه شود، دو نسخه کامل شده از اساس‌نامه شرکت است که باید دارای امضای سهامداران باشد.
 • مدرک دیگری که برای ثبت شرکت سهامی خاص ارائه می شود گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت است که باید از طرف متقاضی ثبت شرکت ارائه شود. این گواهی از مراکز پلیس ۱۰+ گرفته می شود.
 • یکی دیگر از مدارکی که برای ثبت شرکت سهامی خاص باید ارائه شود، اقرارنامه بازرسان در متن صورت جلسه‌ای است مبنی بر اینکه هیچ نسبت فامیلی اعم از نسبت‌های نسبی و سببی با هیچ یک از شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند. همچنین خودشان یا همسرشان نباید از مدیران و مدیرعامل شرکت به طور موظفی حقوق دریافت کنند.
 • ارائه اصل وکالت نامه یا کپی برابر اصل وکالت نامه جزو مدارکی محسوب می‌شود که برای ثبت شرکت سهامی خاص باید داشته باشید.
 • ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه برای ثبت شرکت سهامی خاص لازم است.
 • ارائه گواهی نامه بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت که از بانک دریافت می‌شود.
 • پرداخت فیش چهل هزار ریال برای هزینه ثبت.
 • برای ثبت شرکت سهامی خاص ارائه دادن اقرارنامه در متن صورت جلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نباشند و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آنها جهت عضو شدن در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود نداشته باشد.

طرح و تصویب اساس نامه و همچنین انتخاب مدیران و بازرسان در کنار تنظیم اظهارنامه و دیگر موارد، باید لزوما توسط کلیه موسسین انجام گیرد. بنابراین در شرکت‌های سهامی خاص کلیه تصمیمات بعد از تأسیس شرکت مورد نظر باید به اتفاق آراء گرفته شود. بعد از فراهم شدن مدارک فوق، جهت ثبت شرکت سهامی خاص اقدام می شود و این شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تجاری ثبت خواهد شد. موسسان می توانند جهت ثبت شرکت سهامی خاص از کارشناسان مجرب استفاده کنند تا کارشان با سرعت بیشتری انجام شود و مشکلی نداشته باشند.

مدارک شناسایی لازم برای  ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک شناسایی لازم برای  ثبت شرکت سهامی خاص

از مدارک شناسایی خود کپی برابر اصل تهیه کنید.

برای ثبت شرکت سهامی خاص مدارک مختلفی باید تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تجاری شود. ما این مدارک را در سه دسته شناسایی، مالی و سایر مدارک برای شما توضیح می‌دهیم.

 • کامل شدن دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص گویای بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی می باشد که حاکی از تأیید قسمت نقدی آن است که نباید کمتر از ۳۵% کل سهام باشد و اگر قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید آن تأیید گردد و لیست مقدار آن به صورت جداگانه در اظهارنامه منعکس شود و اگر سهام ممتازه هم وجود داشته باشد باید امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه ذکر شود.
 • ارائه دادن دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • برای ثبت شرکت سهامی خاص باید اولین مدیران و بازرسان تعیین شوند و قبول سمت‌های آن‌ها آن‌ها انجام شود و کپی شناسنامه برابر اصل شده‌ی آن‌ها و تمامی اعضای هیات مدیره و سهام‌داران و بازرسین ارائه گردد.
 • کپی برابر اصل کارت ملی همه اعضای هیات مدیره اعم از سهامداران و بازرسین در دفاتر اسناد رسمی یا نزد وکیل شرکت نیاز است.
 • اگر اعضاء هیات مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، برای ثبت شرکت سهامی خاص باید کپی ازآخرین روزنامه‌های رسمی شخص حقوقی به همراه نامه معرفی نماینده که در سربرگ اصلی شرکت نوشته شده، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی که برابر ال باشد و متعلق به نماینده شخص حقوقی ارائه گردد.
 • در صورتی که سهامدار خارجی در شرکت حضور داشته باشد؛ چنانچه شخص حقیقی باشد، ارائه کپی برابر اصل پاسپورت لازم است و چنانچه شخص حقوقی باشد، باید گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ارائه شود و حاوی آخرین وضعیت شرکت مذکور باشد. همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالت نامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی چه حقیقی باشد و چه حقوقی، الزامی است.

سایر مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

پیش از اقدام برای ثبت شرکت سهامی خاص از کامل بودن مدارک اطمینان داشته باشید.

وجود مدارک زیر نیز برای ثبت شرکت سهامی خاص الزامی است. برای پیشگیری از مشکل در ثبت شرکت سهامی خاص پیش از اقدام برای این کار، مدارک زیر را تهیه کنید.

 • می‌توان گفت اولین مدرکی که برای ثبت شرکت سهامی خاص باید تهیه شود، دو نسخه کامل شده از اساس‌نامه شرکت است که باید دارای امضای سهامداران باشد.
 • مدرک دیگری که برای ثبت شرکت سهامی خاص ارائه می شود گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت است که باید از طرف متقاضی ثبت شرکت ارائه شود. این گواهی از مراکز پلیس ۱۰+ گرفته می شود.
 • یکی دیگر از مدارکی که برای ثبت شرکت سهامی خاص باید ارائه شود، اقرارنامه بازرسان در متن صورت جلسه‌ای است مبنی بر اینکه هیچ نسبت فامیلی اعم از نسبت‌های نسبی و سببی با هیچ یک از شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند. همچنین خودشان یا همسرشان نباید از مدیران و مدیرعامل شرکت به طور موظفی حقوق دریافت کنند.
 • ارائه اصل وکالت نامه یا کپی برابر اصل وکالت نامه جزو مدارکی محسوب می‌شود که برای ثبت شرکت سهامی خاص باید داشته باشید.
 • ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه برای ثبت شرکت سهامی خاص لازم است.
 • ارائه گواهی نامه بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت که از بانک دریافت می‌شود.
 • پرداخت فیش چهل هزار ریال برای هزینه ثبت.
 • برای ثبت شرکت سهامی خاص ارائه دادن اقرارنامه در متن صورت جلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نباشند و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آنها جهت عضو شدن در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود نداشته باشد.

طرح و تصویب اساس نامه و همچنین انتخاب مدیران و بازرسان در کنار تنظیم اظهارنامه و دیگر موارد، باید لزوما توسط کلیه موسسین انجام گیرد. بنابراین در شرکت‌های سهامی خاص کلیه تصمیمات بعد از تأسیس شرکت مورد نظر باید به اتفاق آراء گرفته شود. بعد از فراهم شدن مدارک فوق، جهت ثبت شرکت سهامی خاص اقدام می شود و این شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تجاری ثبت خواهد شد. موسسان می توانند جهت ثبت شرکت سهامی خاص از کارشناسان مجرب استفاده کنند تا کارشان با سرعت بیشتری انجام شود و مشکلی نداشته باشند.

مدارک شناسایی لازم برای  ثبت شرکت سهامی خاص

شما عزیزان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک ثبت فردا مراجعه کنید یا با شماره تماس ۵۲۷۱۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها