۱۰ نکته مهم که متقاضیان ثبت شرکت خارجی باید بدانند

۱۰ نکته مهم که متقاضیان ثبت شرکت خارجی باید بدانند

۱۰ نکته مهم که متقاضیان ثبت شرکت خارجی باید بدانند  : برخی از شرکت های خارجی با هدف بهبود کسب و کار و تجارت خواهان فعالیت تجاری در ایران هستند. این شرکت ها برای دستیابی به هدف خود باید از چند فیلتر رد شوند. اولین و مهمترین نکته ای که در رابطه با فعالیت شرکت های خارجی در ایران وجود دارد، الزام به ثبت شرکت خود در ایران است.

۱۰ نکته مهم که متقاضیان ثبت شرکت خارجی باید بدانند

چه فعالیت شرکت های خارجی و چه فعالیت شرکت های داخلی بدون ثبت شرکت مطابق قوانین و مقررات قانونی پیش نمی روند و اجازه فعالیت از آنها سلب می شود. در این مقاله به بررسی شرایط و مقررات ثبت شرکت خارجی در ایران می پردازیم؛ به علاوه ۱۰ نکته مهم که متقاضیان ثبت شرکت های خارجی باید بدانند را شرح می دهیم. پس با ثبت فردا تا انتهای مقاله همراه باشید.

۱- قوانین ثبت شرکت خارجی

شرکت های خارجی که خواهان فعالیت در حوزه های مختلف در کشور ایران هستند، اولین و مهمترین گامی که باید در این راستا بردارند، ثبت قانونی شرکت خود است. طبق ماده ۳ قانون ثبت در رابطه با ثبت شرکت های خارجی در ایران می گوید: «هر شرکت خارجی برای اینکه این امکان را داشته باشد که به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت ورزد، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.»

با توجه به مطلب ذکر شده و ماده ۳ قانون ثبت فعالیت شرکت های خارجی در حوزه صنعتی و مالی منوط به ۲ شرط زیر است:

۱- در کشور خارجی قانون شرکت آنها را به رسمیت شناخته باشد. این مستلزم ثبت قانونی شرکت در کشور مبدا است.

۲- جهت انجام فعالیت قانونی در کشور ایران شرکت خارجی باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برسد.

۲- ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

طبق قانون برای اینکه یک شرکت خارجی به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران مبادرت ورزد، باید قوانینی را رعایت کند. طبق ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی:

«شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ممکن است برای فعالیت در ایران در زمینه های ذیل بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام کنند:

۱- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی،

۲- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود،

۳- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران،

۴- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث،

۵- افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران،

۶- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری،

۷- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می شود. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره.»

۳- مدارک ثبت شرکت های خارجی در ایران

مرجع ذی ربط در رابطه با ثبت شرکت های خارجی در ایران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی است. هر شرکت خارجی که خواهان ثبت شرکت در ایران باشد، باید مدارکی را به این اداره ارائه دهد. در ادامه مدارک لازم جهت ثبت شرکت های خارجی در ایران را نام می بریم:

۱- ارائه ۳ نسخه از اظهارنامه ثبت شرکت

۲- ارائه مدارک مبتنی بر به رسمیت شناخته شدن شرکت در کشور خود

۳- رونوشت مصدق اساسنامه شرکت

۴-رونوشت مصدق اختیارنامه نماینده عمده شرکت مذکور؛ در صورتی که شرکت مذکور چند نماینده مستقل داخل ایران داشته باشد، ارائه رونوشت اختیارنامه هریک از این نماینده ها به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی الزامی است.

۵- الزام ارائه رونوشت امتیازنامه به همراه تصدیق وزارت امور خارجه در صورتی که در شرکت خارجی مذکور شرایط عملیات به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر شده باشد.

۶-ارائه آخرین ترازنامه شرکت؛ این گزینه در صورتی الزامی است که اساسنامه شرکت انتشار ترازنامه شرکت را طبق قوانین جاری تجاری کشور اصلی شرکت مقرر کرده باشد.

نکته حائز اهمیت در رابطه با ثبت شرکت های خارجی و ثبت شعبه این است که هنگامی که تقاضای ثبت شعبه شرکت خارجی همزمان با تقاضای ثبت شرکت خارجی ارائه شود، نیازی به ارائه رونوشت مصدق سند ثبت شرکت لازم نیست زیرا خود شرکت خارجی هنوز به ثبت نرسیده است.

۴- فرایند رسیدگی به درخواست ثبت شرکت خارجی

فرایند رسیدگی به درخواست ثبت شرکت های خارجی در اداره ثبت شرکت ها بدین صورت انجام می شود:

۱- دریافت درخواست نامه به همراه مدارک کامل

۲- ارائه رسید برای هر اظهارنامه که دارای تاریخ وصول است.

۳- بررسی اجمالی راجع به صحت مدارک

۴- بررسی نقایص مدارک و تطبیق آن با قانون موجود

۵- اخذ حق الثبت

۶- ثبت خلاصه اظهارنامه ثبت در دفتر ثبت شرکت های خارجی که به امضای نماینده یا نمایندگان شرکت می رسد.

۷- ثبت آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار

سایر نکات مورد نیاز جهت ثبت شرکت خارجی در ایران

سایر نکات مهمی که متقاضیان ثبت شرکت های خارجی در ایران باید در نظر داشته باشند، عبارتند از:

۵- حق الثبت شرکت های خارجی

یکی از ویژگی هایی که ثبت شرکت خارجی در ایران دارد، هزینه حق الثبت این نوع شرکت ها است. حق الثبت شرکت های خارجی به همان میزان حق الثبت شرکت های داخلی است.

۶-تصدیق امضای گواهی رسمیت شرکت

امضای مقاماتی که گواهی رسمیت شرکت در کشور خارجی را امضا کرده اند، باید به تصدیق ” نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشور مزبور یا نماینده سیاسی یا قنسولی دولت متبوع شرکت در ایران ” برسد؛ همچنین اظهارنامه ثبت شرکت های خارجی یا شعبه های شرکت خارجی باید توسط شخص دارای حق امضا (یا فردی که حق وکالت دارد) امضا و تسلیم شود. (این اظهارنامه باید به زبان فارسی نوشته شده باشد.)

۷-نام شرکت خارجی در روزنامه رسمی

ظرف مدت ۳۰ روز پس از ثبت شرکت های خارجی یا ثبت شعبه های آن اداره ثبت شرکت نسبت به انتشار موارد زیر در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران اقدام کند:

  • اساسنامه به صورت خلاصه
  • اسامی نمایندگان عمده شرکت در ایران
  • اسامی اشخاص صاحب حق امتیاز در شرکت
  • اسامی کلیه اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به شرکت

۸-ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

مطابق با مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون: «اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام کرده اند و به فعالیت می پردازند، موظف هستند که هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارائه کنند.»

۹-تغییر در شرکت و انحلال و ورشکستگی آن

اگر تغییری در هر قسمتی از شرکت مانند نام شرکت، نوع شرکت، زمینه فعالیت، اسامی افراد و آدرس و غیره به وجود آید، نمایندگان شرکت در ایران موظف هستند که تغییرات مزبور را به ثبت برسانند. در صورت تصمیم به انحلال شرکت باید طبق قوانین انحلال شرکت در کشور اصلی شرکت اقدام حاصل شود. ورشکستگی شرکت تابع قوانین ورشکستگی در کشور اصلی شرکت است.

۱۰-گزارش سالیانه شرکت های خارجی

شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام کرده اند و به فعالیت می پردازند، موظف هستند که هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارایه کنند.

کلام آخر

هر شرکت خارجی که خواهان شروع فعالیت در تمامی حوزه ها در کشور ایران است، باید نسبت به ثبت شرکت در کشور ایران مبادرت ورزد. همانطور که ذکر شد، ثبت رسمی شرکت خارجی در کشور خود قبل از ثبت رسمی در کشور ایران الزامی است.

در این مقاله به بررسی مراحل ثبت شرکت خارجی و مدارک مورد نیاز آن پرداختیم؛ همچنین ۱۰ نکته اساسی و کلیدی که متقاضیان ثبت شرکت های خارجی باید از آن باخبر باشند، ذکر شد. لازم به ذکر است که شرکت ثبت فردا آماده ارائه هرگونه خدمات نسبت به ثبت شرکت های خارجی در ایران در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه است.

شما عزیزان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک ثبت فردا مراجعه کنید یا با شماره تماس ۵۲۷۱۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها