اخذ پروانه بهره برداری

اخذ پروانه بهره برداری فوری -بانک اطلاعات واخذ پروانه 1402

اخذ پروانه ی بهره برداری : برای اینکه بتوانید هر گونه کسب و کاری رو جهت فعالیت های تجاری و در واقع فعالیت های صنعتی افتتاح و راه اندازی کنید موظف به در یافت پروانه ی بهره برداری می باشید که در این بین اخذ این مجوز برای کارخانجات صنعتی و کارگاه های با ماشین آلات صنعتی الزامی می باشد.
به بیان ساده تر سندی که به شما اجازه ی راه اندازی خط تولید، راه اندازی ماسین آلات صنعتی و … را می دهد پروانه ی بهره بردار می گویند. در ادامه با بیان جزئیات از پیش نیاز های این مجوز و شرایط و مزایای دریافت آن را خواهیم گفت.

توضیحات کامل در مورد مزایا و هزینه و مراحل و مدارک اخذ پروانه بهره برداری

اخذ پروانه بهره برداری یک مرحله کلیدی در فرآیند بهره برداری از منابع و ملکها است. دانستن اطلاعات در رابطه با اخذ پروانه بهره برداری و هزینه های احتمالی مرتبط با این فرآیند میتواند برای ما مواردی بسیار حائز اهمیت باشد. البته مدارک اخذ پروانه بهره برداری و اسناد مورد نیاز برای اخذ پروانه بهره برداری از جمله مهمترین اقدامات در این فرآیند خواهد بود که باید قبل از انجام اخذ پروانه بهره برداری تمامی این موارد را مدنظر قرار داد.

برای اخذ پروانه ی بهره برداری چه شرایطی مورد نیاز می باشد؟

پروانه ی بهره برداری شرایط خاصی دارد در واقع زمانی می توانید به دریافت پروانه ی بهره برداری دست پیدا کنید که همه ی شروط لازم را دارا باشید، در غیر این صورت این مجوز برای شما صادر نخواهد شد.

 • ابتدا باید تامین مکان تولیدی و یا تجاری انجام شود در واقع بدون داشتن مکان و محلی مناسب برای شروع و افتتاح دستگاه ها و ماشین آلات شما این امکان وجود ندارد.
 • کادر پرسنل باید مشخص باشد در حقیقت شما موظف به تامین نیروی انسانی و تایید آن توسط کارشناس مربوطه می باشید.
 • باید مشخص شود انرژی این کارخانه و یا کارگاه چگونه تامین می شود.
 • آزمایشات مربوطه انجام پذیرد.

مراحل اخذ پروانه بهره برداری به زبان ساده

برای اخذ پروانه بهره برداری، نخستین گام این است که از سازمان صنایع و معدن، فرم اخذ پروانه بهره برداری را تهیه و تکمیل کنید. در بخش دیگر از راهنمای اخذ پروانه بهره برداری، شما باید تخصصها، دستگاهها و تجهیزات را بهطور کامل بررسی کنید. سپس با تایید اداره مربوطه و پرداخت هزینهها، آگهی صدور و اخذ پروانه بهره برداری را ثبت کنید. تکمیل مدارک ضروری برای اخذ پروانه بهره برداری آسان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. برای اطلاعات دقیقتر، توصیه میشود به کارشناسان ثبت فردا مراجعه کنید و مشاورههای لازم را از آنها بخواهید. از دیگر موارد در رابطه با مراحل اخذ پروانه بهره برداری میتوان به ثبت نام در سامانه بهین یاب اشاره کرد. پس از آن تکمیل درخواست و پرسشنامهها در سامانه، بررسی تقاضا توسط سازمان مربوطه، بازدید کارشناسان از واحد تولیدی، انجام ظرفیتسنجی و تطابق با طرح اولیه و آییننامهها، انجام استعلام از سازمانهای ذیربط و نهایتا، صدور و اخذ پروانه بهره برداری مورد نیاز انجام میشود. این مراحل که در اداره اخذ پروانه بهره برداری بهطور کامل انجام میشود، باعث میگردد تا با رعایت مقررات و فرآیندهای اخذ پروانه بهره برداری، استفاده شما از سازه یا مکان مدنظرتان به شکل بهینه انجام شود.

ورود به سایت بهین یاب وزارت صمت behinyab.ir, ثبت نام در سامانه بهین یاب برای اخذ پروانه بهره برداری

مزایا اخذ پروانه بهره برداری به شکل آنلاین و حضوری

اخذ پروانه بهره برداری از مزایای مهمی برخوردار است که در زیر به مهمترین آنها در کنار اخذ کد اقتصادی ونک میپردازیم.

 • امکان بهرهبرداری از تسهیلات و امتیازات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واحدهای تولیدی با اخذ پروانه بهره برداری.
 • اعتبار قانونی از زمان صدور پروانه تا تولید و اجازه ثبت آمار تولید در سایت آمار صنعت.
 • دریافت علامت استاندارد برای واحدهای صنعتی.
 • شرکت در مناقصههای دولتی و خصوصی با اعتبار تولید کننده معتبر.
 • اخذ پروانه ساختوساز از وزارت بهداشت جهت تولید محصولات دارویی و آرایشی.
 • معافیت مالیاتی پس از اخذ پروانه بهره برداری برای واحدهای جدید.
 • سهولت در ثبت برند پس از اخذ پروانه بهره برداری.
 • تسهیل در انتقال و توسعه طرحها.
 • معافیت مالیات برای فعالیتهای هنری.
 • اقدام به واردات ماشینآلات بدون مالیات گمرکی با اخذ پروانه بهره برداری.
 • شرکت در مناقصهها به عنوان تولیدکننده.
 • حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی با اخذ پروانه بهره برداری.
 • تهیه مواد اولیه با نرخ دولتی.
 • معافیت از پرداخت جریمه وامها با اخذ پروانه بهره برداری.
 • معافیت حقوقی برای واردات مواد اولیه.
 • معافیت حق بیمه پرسنل جدید.
 • اخذ مجوز برای واردات ماشینآلات تولید بههمراه اخذ پروانه بهره برداری.
 • استفاده از انرژی با تعرفه دولتی و تعرفه برق امور صنعتی.

بهرهبرداری با اخذ پروانه بهره برداری در تهران و سایر شهرهای ایران نهتنها موجب ارتقا فرآیندهای تولیدی میشود بلکه فرصتهای متعددی را برای توسعه و رشد صنعتی ایجاد میکند.

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه بهره برداری در ایران

برای اخذ پروانه بهره برداری باید برخی مدارک را مدنظر خود قرار دهید که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:

درخواست رسمی برای اخذ پروانه بهره برداری

پس از اینکه وارد سامانه جامع اخذ پروانه بهره برداری شدید، در نظر داشتهباشید که درخواست رسمی از سوی مدیرعامل واحد تولیدی در مراحل تاسیس بسیار حائز اهمیت است. این درخواست اقدامات مختلفی دارد که باید با دقت انجام شود.

کامل کردن فرم اخذ پروانه بهره برداری

اولین مرحله از اخذ پروانه بهره برداری ارزان شامل کاملنمودن فرم وضعیت مکان و تاسیسات ساختمان با نقشه است. اطلاعات دقیق و جامع از ساختار و تجهیزات محل تولیدی ضرورت دارد. ارائه کروکی دقیق از آدرس محل تولیدی نیز در قوانین اخذ پروانه بهره برداری نیز بهچشم میخورد.

ارائه مدارک مالکیت محل اخذ پروانه بهره برداری

ارائه مدارک مالکیت مکان یا اجارهنامه برای مکانهای استیجاری از مهمترین مراحل اخذ پروانه بهره برداری است. این مدارک همراه با پایانکار مکان در صورت لزوم ارائه میشوند.

آگهی چاپ شده برای اخذ پروانه بهره برداری

در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی باشد، ضرورت دارد آگهی چاپشده ثبت شرکت در روزنامههای رسمی کشور یا کثیرالانتشار برای اخذ پروانه بهره برداری آنلاین یا حضوری ارائه شود.

لیست کامل تجهیزات خطوط تولید برای اخذ پروانه بهره برداری

ارائه لیست کامل از تجهیزات خطوط تولید و تمامی تجهیزات آزمایشگاهی نیز از اهمیت بالا برخوردار خواهد بود و نشاندهنده آمادگی برای بهرهبرداری موثر از واحد تولیدی است.

مدارک مهندسین برای اخذ پروانه بهره برداری

مدارک مهندسین و نیروهای فنی واحد تولیدی باید بهطور کامل و معتبر تکمیل شوند. این مهندسین و نیروها باید دارای تخصص و تجربهای مناسب برای فعالیت در واحد تولیدی باشند.

خرید تمبر در اخذ پروانه بهره برداری

تکمیل موفقیتآمیز اخذ پروانه بهره برداری مراحل نیاز به پرداخت هزینه و تمبر دارد. ارائه فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینهها و تمبر، این مرحله را تکمیل میکند.

این مراحل از اخذ پروانه بهره برداری بسیار حائز اهمیت است و برای تاسیس واحد تولیدی و نقش حیاتی در تدارک و آمادهسازی فرآیند بهرهبرداری بسیار مهم هستند. در نهایت، هزینه اخذ پروانه بهره برداری را نیز در نظر داشته باشید.

اعتبار و اخذ پروانه بهره برداری

مدت اعتبار یک پروانه بهرهبرداری به موقعیت جغرافیایی واحد صنعتی بستگی دارد. بهعنوان مثال، در برخی شهرها، پروانه تا زمان فعالیت واحد تولیدی اعتبار دارد. اما در تهران، این روند متفاوت است. در ابتدا پروانه با اعتبار یک سال صادر میشود و پس از گذشت یک سال، بازرسان از وزارت صنعت و معدن و تجارت به مراجعه میکنند. اگر فعالیت تایید شود، پروانه با اعتبار 3 سال ارائه خواهد شد. سپس پس از 3 سال دیگر، بازرسی صورت میگیرد و در صورت تایید، پروانه با اعتبار 5 سال صادر میشود. پس از آن، با تایید دائمی بازرسان، پروانه بهرهبرداری به صورت مادامالعمر تمدید خواهد شد. این فرآیند نشان از تاثیر و مستمر بودن فعالیتهای صنعتی در جهت بهبود و پایداری واحد تولیدی دارد.

آیا می دانستید پروانه ی بهره برداری قابل انتقال می باشد؟

پس از اخذ پروانه ی بهره برداری این امکان برای شما وجود خواهد داشت که در صورت تمایل و تحت شرایطی این سند را منتقل کنید.

 • به این صورت که برای انتقال پروانه ی بهره برداری باید اجازه یا موافقتی را جهت انتقال به مکانی صنعتی بگیرید. البته تمام فعالیت هایی که جهت انتقال پروانه ی بهره برداری انجام کی شود باید براساس قوانین سازمان محیط زیست باشد.
 • جهت انتقال پروانه باید در دفتر خانه صلح نامه ای با محتوای انتقال پروانه تنظیم گردد.
 • پس از تنظیم صلح نامه ی مذکور این مدرک را به نام خریدار انتقال پیدا می کنند.
 • در این مرحله اداره صمت که از اداره ی دارایی استعلام بدهی ها را گرفته است و بعد از پرداخت بدهی ها به واحد صنعتی پروانه ی بهره برداری به نام شخص (حقیقی یا حقوقی) مورد نظر و به آدرس جدید انتقال می یابد.

برای انتقال پروانه ی بهره برداری چه مدارکی مورد نیاز می باشد؟

 • پیش از ارائه ی هر مدرکی نیاز است که تقاضایی کتبی دال بر انتقال پروانه ی بهربرداری به شخص دیگر است ،.
 • پس از آن اجاره نامه ی دارای کد رهگیری و یا سند مالکیت مکان صنعتی
 • مانند هر امر رسمی دیگری مدارک هویتی اشخاص حقیقی و یا حقوقی کپی شناسنامه و کارت ملی نیاز می باشد.
 • سازمان صنایع و معادن به علاوه ی اداره ی محیط زیست با موافقت نامه ی اولیه ی خود را صادر کنند.
 • و در نهایت ارائه ی پروانه ی بهره برداری پیشین

جمع بندی

اخذ پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی و تولیدی اهمیت بسیاری دارد. این مجوز، امکاناتی چون استفاده از تسهیلات و امتیازات وزارت صنعت، اعتبار قانونی در فعالیت، شرکت در مناقصات دولتی، ارتقا رتبه و ارزش اقتصادی واحد را به همراه دارد. مدت اعتبار پروانه به موقعیت جغرافیایی و نوع فعالیت واحد بستگی دارد. این فرآیند پس از یک سال میتواند تا مادامالعمر باشد. اخذ پروانه بهره برداری تاثیر مستقیم در رونق و توسعه واحد تولیدی دارد.