ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت فوری -تنظیم وثبت تغییرات ویژه

بعد از اینکه شرکت خود را به ثبت رسانده‌اید. بعد از بررسی اساسنامه شرکت برای اینکه محدوده اختیارارت مدیران، هیئت‌مدیره، سهامداران و مجمع مشخص شود. می‌توانید تغییرات زیر را در شرکت‌تان اعمال کنید: • تمدید مدیران یا تغییر سمت‌ها (این موارد معمولأ از اختیارات هیئت مدیره می‌باشد و نیاز به مجمع نیست.) • تغییر در اساسنامه مانند آدرس شرکت یا نام یا موضوع فعالیت یا بندی از اساسنامه (این موارد معمولأ جزو اختیارات مجمع عمومی به طور فوق‌العاده می‌باشد.) • تغییر در میزان سهام، یا اضافه شدن شریک جدید و موضوعاتی از این قبیل (این موارد هم معمولأ در اختیار مجمع عمومی می‌باشد.) برای اینکه بتوانید این تغییرات را به صورت قانونی اعمال کنید با این مطلب همراه باشید. مراحل ممکن است کمی گیج کننده به نظر برسند، پس اگر سؤالی داشتید و یا احساس کردید که نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید می‌توانید از “مؤسسه ثبت کاف” کمک بگیرید.

تغییرات شرکت

بعد از اینکه شرکت خود را به ثبت رسانده‌اید. بعد از بررسی اساسنامه شرکت برای اینکه محدوده اختیارارت مدیران، هیئت‌مدیره، سهامداران و مجمع مشخص شود. می‌توانید تغییرات زیر را در شرکت‌تان اعمال کنید:

• تمدید مدیران یا تغییر سمت‌ها (این موارد معمولأ از اختیارات هیئت مدیره می‌باشد و نیاز به مجمع نیست.)

• تغییر در اساسنامه مانند آدرس شرکت یا نام یا موضوع فعالیت یا بندی از اساسنامه (این موارد معمولأ جزو اختیارات مجمع عمومی به طور فوق‌العاده می‌باشد.)

• تغییر در میزان سهام، یا اضافه شدن شریک جدید و موضوعاتی از این قبیل (این موارد هم معمولأ در اختیار مجمع عمومی می‌باشد.)

 

مراحل ثبت تغییرات شرکت

اینکه شما چه تغییری را در شرکت اعمال کرده‌اید مهم است. مراحل برای هر یک از تغییرات متفاوت است ولی به طور کلی به شرح زیر است:

  • تنظیم صورت‌جلسه و امضا تمام اوراق توسط شرکا
  • مراجعه به سامانه‌ی اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
  • بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه‌ی فوق
  • ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت‌ها
  • مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت هزینه‌های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
  • پرداخت هزینه روزنامه رسمی
  • صدور آگهی

حال به تفکیک به چند نمونه از متداول‌ترین تغییرات شرکت‌ها و مراحل آن‌ها می‌پردازیم:

نقل و انتقال شرکت

حضور در جلسه و امضای صورتجلسه.
عدم نیاز به گواهی مالیات در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود (اگر نقل و انتقال سهم بین خودشان صورت گیرد)
گواهی نقل و انتقال (گرفتن مفاصا) از اداره دارایی در صورت تغییرات نقل و انتقال در شرکت سهامی.
پرداخت مالیات ۴ درصد نقل و انتقال در مورد سهام با نام و بی‌نام.
عدم ثبت آگهی در مورد ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام در صورت نداشتن گواهی مالیاتی.

تغییر آدرس شرکت

  • شرکت با مسئولیت محدود

۱. تنظیم صورتجلسه‌ی مربوط به موضوع تغییر آدرس در مجمع عمومی فوق‌العاده که کلیه‌ی اعضای شرکت (شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود، باید آن را به امضاء برسانند.

۲. اگر تعداد شرکا زیاد باشد؛ هیئت نظارت انتخاب شده و اسامی اعضای هیئت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می‌گردد و آن‌ها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یک‌ ماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکت‌ ها تحویل داده شود و ثبت گردد.

۳. اگر در اساسنامه اختیار تغییر آدرس شرکت به هیئت‌ مدیره داده شده است، هیئت‌ مدیره باید صورتجلسه‌ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق با درخواست هیئت‌ مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می‌شود.

  • شرکت سهامی

۱. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیmت رئیسه رسیده باشد.

۲. رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت. اگر اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیئت‌ مدیره شرکت داده شده باشد، هیئت‌ مدیره با تنظیم صورتجلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیئت‌مدیره با تصویب و تنظیم صورت‌جلسه ارسال شود.

برای شروع سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید